criminal-database - Home
 
Home
   
 

CRIMINAL-DATABASE

by:IFUD of Human Rights
http://ifudofhumanrights.webs.com

[submission to over 300 search engines +twitter+facebook]


FACEBOOK
http://www.tinyurl.com/criminal-database


TWITTER
http://twitter.com/criminalinfo


LOGIN
http://www.own-free-website.com/login.php

CRIMINAL-DATABASE
criminal-database | criminele-databank | verbrecher-databank | penale base de donnees | buteto-adatbazis | penale-database | straffbare-database | karnego bazy danych | banco de dados criminais | penale baza de date | trestne-databaza | kazenskega baze  penal-base de datos | straffrattslige database | ceza-veritabani | rikosoikeudellisia tietokanta | criminal check | informatie onderzoek crimineel verleden |

http://criminal-database.page.tl/
http://criminal-database.webs.com/

GOOGLE CUSTOM SEARCH
[CRIMINAL-DATABASE]

http://www.tinyurl.com/obkme2r
________________________________

ORGANIZED CRIME

[EN]
http://www.archive.org/details/InternationalOrganizedCrime
http://www.archive.org/details/TreatyOnEuropeanUnion


[NL]
http://www.archive.org/details/InternationaleGeorganiseerdeCriminaliteit_469
http://www.archive.org/details/VerdragVanDeEuropeseUnie

http://www.archive.org/details/BestrijdingGeorganiseerdeCriminaliteit

______________________________________________
INFORMATIE / INFORMATION


FBI REPORT
 HATECRIME
http://www.archive.org/details/FBIReportHatecrime
http://www.archive.org/details/FBIORIRequestForm

POLITIEONDERZOEKEN
http://www.politieonderzoeken.nl/

DE POLITIE ZOEKT
http://depolitiezoekt.hyves.nl/

OPSPORING NL

http://twitter.com/OpsporingNL

AMBER ALERT
http://www.amberalertnederland.nl/Default.aspx?lang=nl

http://twitter.com/AMBER_Alert_NL
http://www.amberalert.com/alerts/
http://twitter.com/Amber_Alert

EMERGENCY SUPPLY KIT
http://www.archive.org/details/EmergencySupplyKit
http://www.ready.gov/
http://www.archive.org/details/noodpakket_719
http://www.nederlandveilig.nl/noodsituaties/
http://www.archive.org/details/24HourMilitaryCombatRation_breakfast-lunch
http://www.archive.org/details/Gevechtsrantsoen
http://www.youtube.com/watch?v=8WdoibW-Og0
http://www.youtube.com/watch?v=SVKRfiOgjfY
http://www.youtube.com/watch?v=lMXaTvJloHw
http://www.youtube.com/watch?v=_9ALVVXQI3Q
http://www.archive.org/details/IKEA-stove
http://www.youtube.com/watch?v=7x5gusfbV1E
http://www.getprepared.gc.ca/cnt/kts/index-eng.aspx
http://www.archive.org/details/Kaito500VoyagerUserManual

OVERSTROMINGEN NEDERLAND OVERZICHT
http://www.overstroomik.nl

ZWARTELIJST ADVOCATEN / ARTSEN / RECHTERS
http://www.zwarte-lijst-advocaten.nl/search.php
http://www.zwartelijstartsen.nl
http://www.rechterunikenvenema.com/?page=15

KAYNINE (gestolen voertuigen)
http://kaynine.org/ned/

GESTOLEN ITEMS
http://www.gestolenitems.nl/

MELDPUNT
 GEHANDICAPTEN MISTANDEN
http://www.klokkenluidersvg.nl/meldpunt

CRIMESITE
http://www.crimesite.nl/component/search/


PUBLEAKS
https://www.publeaks.nl

GEZOCHTE CRIMINELEN
http://www.boevenvangen.nl

MISDAAD NIEUWS
http://twitter.com/Misdaad_Nieuws

CRIMINALITEIT STARTKABEL
http://criminaliteit.startkabel.nl/

RECHTSPRAAK STARTPAGINA
http://www.tinyurl.com/ykl6awe

EUROPEAN E-JUSTICE
http://e-justice.europa.eu/home.do


EUROFUNDS-DATABASE
http://eufunds.ftdata.co.uk


MEGA LAW
http://www.megalaw.com/

FBI
http://www.fbi.gov/

EUROPOL
http://www.europol.europa.eu/

INTERPOL
http://www.interpol.int/

UNODC
http://www.unodc.org/

ICARE
http://www.icare.to/main.php?en

AIVD
https://www.aivd.nl/algemene-onderdelen/uitgebreid-zoeken/

NUANSA
http://www.nuansa.nl

HURISEARCH
http://www.hurisearch.org

THE
 WHISTLEBLOWER  DIRECTORY
http://whistleblowerdirectory.com/

NEWS
http://news-ifudofhumanrights.webs.com/

TEXTARCHIVE
http://www.textarchive.webs.com/
http://www.archive.org/details/TEXTARCHIVE_545
http://www.archive.org/search.php?query=ifudofhumanrights

WEBS IFUD of HUMAN RIGHTS
http://ifudofhumanrights.webs.com/

ADVANCED FEE FRAUD
http://www.archive.org/details/AdvancedFeeFraud
http://419.bittenus.com/links.htm

CORRUPTION GREECE (INFO SITE)
http://teleiakaipavla.gr


SCOTLAND YARD ( metropolitan police)
http://www.met.police.uk/

SPOCK PEOPLE SEARCH ENGINE
http://www.spock.com/

WIEOWIE THE PEOPLE SEARCH ENGINE
http://wieowie.nl


COMPANY SEARCH ENGINE
http://companysearch.com/

INTERNET SEARCH 
http://www.google.com

BACKLINKS CHECKER
http://www.opensiteexplorer.org

______________________________________________
Privé adressen van personen worden niet opgenomen in deze database i.v.m. Wet  bescherming persoonsgegevens (Wbp),vervolgens  is deze database binnen het raamwerk door de Hoge Raad (HR NJ 1984,801)
______________________________________________

(deze criminal-database is in zijn geheel geupload (als pdf-bestand) met de linken naar de bestanden,naar publeaks.nl,aan alle media)

Geachte bezoeker van de criminal-database,

"een gehersenspoelde samenleving"
(de Nederlandse politiek en het lamlendig,ongeïnteresseerd voetvolk)

Het onderwijssysteem en de mainstream media zijn uitgegroeid tot de meest bewuste middelen van vakkundig gebruik van de instrumenten van propaganda.80% van de samenleving leest of kijkt alleen wat afkomstig is van "de erkende autoriteit",en NIET van een  door de autoriteit niet-ondersteunde bron.De burgers algemeen verstoppen zich  voor de Wereldse problemen om naar één hoek gaan zitten kijken.Met gebogen zithouding en slaperige ogen wacht de tamme samenleving het noodlot af.Vaak zijn verhalen van complotdenkers aantoonbare onzin dat men dit niet serieus hoeft te nemen.Alles bij voorbaat onder het tapijt vegen is ook een foutieve instelling.Er moet  wel op waarheidsgehalte kunnen worden onderzocht.Door de gevestigde orde van overheid worden mensen die waarschuwen  vaak afgeschilderd als doemdenkers om de status-quo te handhaven..De bedoeling is om een onderzoek te doen naar een systeem van overheden.In dit systeem werken mensen.Deze mensen zijn per definitie niet allemaal crimineel.Er zijn mensen  die  binnen deze systemen werkzaam zijn,en daar geen weet van hebben,dat zij werken binnen een crimineel-systeem.Echter er zijn ook mensen die daar wel  degelijk weet van hebben,maar zwijgen.

Men kan een database aanleggen,rapporten schrijven over misstanden.Voor bepaalde groepen in de samenleving heeft het totaal geen zin.De samenleving is niet onwetend over de misstanden door farmaceutische industrie,verzekeraars,ziekenhuizen en verpleeghuizen enz.Er zijn zijn in het verleden immers al genoeg zaken hierover in de media verschenen,(Vanaf het boek "Grenzen aan de geneeskunde" uit 1978 door Ivan Illich en daarna artikelen in de Telegraaf o.a. van 10 november 1990,10  november 1994 over medische missers en het toedekken van deze missers.Ook daarna tot heden verschenen en verschijnen artikelen.Waarom blijven deze misstanden bestaan,of is er opzet in het spel.Gaat het om geld? Hoe is dan die serviele houding van onze samenleving te verklaren.Hebben wij te maken met ongeïntresseerdheid of lamlendigheid.Is het de ongevoeligheid die door de dagelijkse sleur veroorzaakt wordt.Ieder mens heeft een geweten dat afgestompt kan raken.Is ons geweten gevoed met politieke propaganda.Hoe staat het dan met het collectief geweten van de samenleving.Waarom doet de samenleving niets?

Men kan ruim genomen twee hoofdgroepen indelen:

1) hebben oppervlakkige gevoelens,zijn suggestibel en hebben het bewustzijn van een kind, hebben daardoor een tekort aan invoelend vermogen.Hebben overwegend belangstelling voor (alleen) de leuke zaken in het leven,maatschappelijke  politieke vraagstukken en mensenrechten negeren ze.Aldus deze groep staat niet open voor argumenten,hebben fixe idee over o.a. mensen in de bijstand die profiteurs zijn en over buitenlanders.Maken zich niet echt druk over 's Lands toekomst over politieke kwesties en kunnen alleen praten over seks,auto's en vakanties,ze roken en drinken,of gebruiken anti-depressiva,slaap- en kalmeringsmiddelen.Vaak is ook sprake van drugsgebruik.

2) hebben een gebrekkig geweten,en zijn hierdoor extreem op zichzelf gericht en zijn totaal niet geinteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en mensenrechten.Alleen zaken die onmiddellijk hen zelf aangaan waar ze zelf beter van worden.

Personen uit de twee hoofdgroepen zijn vaak wel zeer goed in hun vakgebied of in een bepaalde sport etc.

CONCREET VOORBEELD: In 1994 hadden Wij de IRT-affaire waarbij Ernst Hirsch Ballin moest aftreden als minister van justitie.Maar wat heeft de burger geleerd van de IRT-affaire? In 2006 werd Hirsch Ballin opnieuw minister van justitie (het volk had massaal in protest moeten treden).Het volk gaf geen signaal! Wanneer "zwarte Piet" in 2013 niet meer zou mogen brak de echte "Hel" los.Is dat niet een punt om verder op door te denken van wat voor samenleving wij in Nederland hebben.

UITVAL DOOR ZIEKTE
Volgens onderzoek van een rapport door ECNP is het totale aantal mensen met een hersenziekte in de 27 EU-landen gestegen van 27,4 procent  in 2005 naar 38,2 procent in 2011.Dat kan ADHD,bordeline,alcohol drugs of andere psychische aandoeningen.Angststoornissen zijn volgens het rapport de meest voorkomende stoornis.
http://www.archive.org/details/PressReleaseEcnp

Men zou op zijn zachts kunnen stellen dat hierdoor het aantal maatschappijhervormers minder groot is geworden.De gevoeligheid voor maatschappelijk-sociale prikkels onder een deel van het volk is minimaal,(maatschappelijk-sociale sensitiviteit).Men laat Gods water over Gods akker lopen.

"Europa voor de burgers" gaat steeds meer de kant op van de burgers van de voedselbanken. EU-burgers moeten eerst bloeden ( miljarden geld van de belastingbetalers naar de banken om daarna zelf noodgedwongen gebruik te moeten maken van europese noodhulp van de voedselbanken.Het gaat in principe niets anders dan  om de afbouw van sociale rechten van de burgers van de EU-lidstaten om zich hierna te laten afschepen naar de voedselbank.In de oneerlijke propaganda door de EU,die de EU afschilderd als weldoener van en voor de burger van europa.Steeds vaker walgen de burgers in de diverse lidstaten ervan,en het kan in de toekomst bij meer bezuinigingen een aanzuigende werking krijgen van protesten die uitmonden in geweld en racisme.In totaal leven er in 2011 al 43 miljoen mensen in de EU met een risico op voedselarmoede.18 miljoen Europeanen zijn afhankelijk van Europese voedselhulp.In tijden van harde bezuinigingen en hogere werkloosheid als gevolg van crisis in de EU,is de kans groot dat meer mensen beroep moeten doen op voedselhulp.Aan de orde is de verplichtingen van Staten om het volledig genot van alle mensenrechten,met name economische,sociale en culturele rechten te waarborgen."burgerparticipatie"Dr.Cephas Lumina rapporteerde 30 juni 2011 aan de VN-mensenrechtenraad in Geneve ( A-66-271 ).Bezuinigingsmaatregelen kunnen schendingen van mensenrechten genereren.Het Griekse volk (en de EU-lidstaten die nog zullen volgen),in het bijzonder de meest kwetsbare sectoren van de bevolking,zoals de armen,ouderen,werklozen en personen met handicap.bovendien voeden disproportionele bezuinigingen racisme en intolerantie onder de bevolking.Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland zond in 2012 een brief naar de Tweede Kamer inzake de situatie met Griekenland en het vraagstuk racisme aldaar. http://www.archive.org/details/EuropeseVoedselbanken

Bezuinigingen "economische euthanasie"

http://www.archive.org/details/EconomischeEuthanasie_78
http://www.archive.org/details/EconomischeEuthanasie_494

STRATEGISCHE PLANNING

http://www.archive.org/details/StrategischePlanningPrint-versieMEDIA

http://www.archive.org/details/CartographyMedia


Peter Finch een acteur in de rol als Howard Beale, Amerikaanse NETWORK-TV  in  1976,was zijn tijd ver vooruit inzake de rol van de media,overheid en multinationals.Hierna volgt de link naar TURN YOUR TV SETS OFF met Peter Finch als Howard Beale.(voorzien van nederlandse vertaling door IFUD of Human Rights in 2011).

http://www.archive.org/details/TurnYourTvSetsOff
http://www.archive.org/details/TurnYourTvSetsOff_871

PROTESTACTIES


Van tijd tot tijd zien we protestacties  in de samenleving  opkomen met als onderwerp afkeer tegen de politiek en maatschappij in het algemeen,omdat burgers zich onrechtvaardig voelen behandeld door de Nederlandse autoriteiten.Dergelijke protestacties zijn vaak kortstondig van duur,en er is niet echt sprake van een permanente protestorganisatie of een strategisch plan,maar meer van een plotseling opkomend gevoel van emoties van onvrede binnen de bepaalde groep.Uit het verleden kennen we  nog wel diverse  ideologisch-getinte  Linkse-protestgroepen die geweld niet blijken te schuwen.

De passieve  en initiatiefloze houding van de samenleving zet weinig zoden aan de dijk voor politieke verandering.

Dit gebeurt er met Uw belastinggeld!

Gehersenspoelde paardenbrildragers: Uw volksvertegenwoordigers zijn geen echte volksvertegenwoordigers maar trekpoppen van het grote geld en meedogeloze EU-bankiers.

De EU hanteert maffiose praktijken.De  Europese zelfverheerlijkers organiseren praatshows over mensenrechten en democratie,dergelijke speeltjes kosten bergen duur belastingbetalergeld door de burgers van de EU-lidstaten.Het beleid van de Europese Unie is megalomaan moloch,en is niets anders dan één grote propaganda-kermis met totalitaire trekjes en utopische denkbeelden.De Europese Unie is een gigantisch corporatistisch handelsblok.De Europese Commissie voor de Rechten van de Mens  een fopspeenprocedure.De Europese lidstaten zijn de trouwste slaaf van de imperialistische Europese belangen.De EU is een pervers systeem waarvan multinationals,grote bedrijven,de wapenindustrie en de Italiaanse Maffia (Mafia) profiteren.Geld van de belastingbetalers wordt op grote schaal misbruikt via Europese subsidies.Men kan een klacht indienen maar de Europese Commissie verkiest handhaving van de status-quo boven gerechtigheid.De gevestigde belangen van economische en militair complex samen de bancaire sector genieten duidelijk de voorrang boven het belang van de burgers van de Europese Unie.Ze streven hun eigen belang na en dat van het "Europees project".Naast zich schuilhouden achter dure propaganda hanteren deze maffiose Europese woekeraars de code van de maffia "omertá" de  zwijgplicht van elkander de hand boven het hoofd houden.Deze naar binnen gesloten gemeenschap van samenzwerende EU-elite,is naar buiten zeer open,maar dat is slechts schijn.Protesten verspreiden zich over de verschillende EU-lidstaten.Voordat het zover is,laat het volk eerst nog de laatste centen afpakken.Samengevat zijn deze EU-elite dus niets anders dan gewetenloze machtswellustelingen en doorgewinterde criminelen,doel de burgers van de EU-lidstaten tot op het bot leegzuigen,de belangen van grootkapitaal te dienen,en zichzelf te verheerlijken met belastingbetalergeld van de EU-burger. http://www.archive.org/details/DitGebeurtErMetUwBelastinggeld
http://www.archive.org/details/TelegraafSmalhoutTheEU

http://www.archive.org/details/Hitler_hermanVanRompuy
http://www.archive.org/details/barroso_201404
http://www.archive.org/details/GlobalGovernance-hermanVanRompuy
http://www.archive.org/details/EU-fraude
http://www.archive.org/details/SPEECH-13-187_EN
http://www.archive.org/details/Barroso_Hitler
http://www.archive.org/details/TheEuropeanUnionDemocraticValues

http://www.archive.org/details/piramidespel

http://www.archive.org/details/AnneFrankFoundationPropagandaToolDutchGovernment
http://www.archive.org/details/ActiviteitenverslagOlaf_2011
http://www.archive.org/details/RussiaToday_eu-fraud
http://www.archive.org/details/ChildernBrainwashedWithEu-propaganda
http://www.archive.org/details/CatoInstituteEuPropaganda
http://www.archive.org/details/EuPropagandaMachine
http://www.archive.org/details/EuropeanUnionBrainwashingSchoolChildern
http://www.archive.org/details/RAPPORT-OLAF_def

http://www.archive.org/details/OneigenlijkgebruikSymbolenTotalitarisme
http://www.archive.org/details/Olaf-giovanniKessler
http://www.archive.org/details/BuildingACitizensEuropa
http://www.archive.org/details/VERZOEKSCHRIFT_INBREUKPROCEDURE_741
http://www.archive.org/details/Swastika_Barroso-Rompuy-Schulz
http://www.archive.org/details/inbreukprocedures
http://www.archive.org/details/RaadVanEuropa-bezuinigingen-racisme
http://www.archive.org/details/WhistleblowingInEurope
http://www.archive.org/details/FRA-haatmisdrijven
http://www.archive.org/details/EuTrollPlansBlasted
http://www.archive.org/details/EuMonitorenSocialeMedia
http://www.archive.org/details/Eu-flagSwastikaT-shirt
http://www.archive.org/details/AntiFascistBannedByGoogle
http://www.archive.org/details/BestrijdingDiscriminatie
http://www.archive.org/details/UnNationalHumanRightsReportTheNetherlands
http://www.archive.org/details/VerslagEuropeseCommissie_2012

JURISPRUDENTIE EUROPEES HOF VAN JUSTITIE
JURISPRUDENTIE HOGE RAAD

(symbolen totalitarisme)

http://www.archive.org/details/LJN-BJ6941

http://www.archive.org/details/C-328-04
http://www.archive.org/details/T-232-10

THE HOLOCAUST INDUSTRY

PROPAGANDA-SYSTEM
The holocaust industry (musea,projects), include also a network of anti-racism and human rights use by governments of states for political use ,(political tool).They talking about peace and planning wars.(In 1978 is het boek verschenen met de titel "URANIUM COMPLOT".De geheime operatie "PLUMBAT"die Israel Haar nucleaire wapens bezorgde.Paperback Pp:200  ISBN:978906278617.De IAEA heeft Israel opgeroepen het Non-poliferatieverdrag tegen de verspreiding van atoombommen te tekenen en VN-controles van Haar nucleaire programma toe te staan.Israel is een illegale kernmacht die weigert lid te worden van het Non-proliferatieverdrag. http://www.archive.org/details/NetanyahuSpeaksAtTheUn2012
http://www.archive.org/details/WarOnIranTriggersWorldWar3_113
http://www.archive.org/details/NetanyahuBuildingAWall
http://www.archive.org/details/GazaWarSpiral2012
http://www.archive.org/details/Ahmadinejad-Netanyahu
http://www.archive.org/details/ZionismIsraelState(de politieke opvattingen van David Duke (ex-kkk leider) daar waar het gaat om racisme en discriminatie worden door ifudofhumanrights als verwerpelijk aangemerkt).Het een en ander neemt niet weg,dat wetenschappelijk onderzoek  hierom niet is toegestaan.
Netanyahu's speech at the UN has nothing to do with the interests of the people rather than political and strategic interests of the military industrial complex,the super-rich and the great international business banks from america,israel and europe.So as we see,holocaust and human rights are a political-tool.(Egypt's  magazine- Netanyahu as Hitler) http://www.archive.org/details/EgyptsState-runMagazine_oct-05-2011

THE PRODUCERS

(The Producers-Fruehling fuer Hitler-Mel Brooks)
musical comedy
http://www.archive.org/details/SpringtimeForHitler_374

EVERYBODY'S A HITLER NOW
http://www.archive.org/EverybodysAHitlerNow
http://www.archive.org/details/Hitler-Merkel
http://www.archive.org/details/nazi-pope
http://www.archive.org/details/EverybodyIsAHitlerNow
http://www.youtube.com/watch?v=_P6yH0shI9s
http://www.archive.org/details/Israel-Iran

http://www.archive.org/details/NormanFinkelstein_638
http://www.archive.org/details/HolocaustIndustry_israel
http://www.archive.org/details/A-06-10HolocaustRemembrance
http://www.archive.org/details/HolocaustIndustry_276
http://www.archive.org/details/IsraeliHolocaustSurvivors
http://www.archive.org/details/BehindeHolocaustRemembrance
http://www.archive.org/details/BehindeHolocaustRemembrance_734
http://www.archive.org/details/BarrosoVisitToIsrael2012
http://www.archive.org/details/BarrosoYadVashem
http://www.archive.org/details/handelsbelangen-mensenrechten
http://www.archive.org/details/Israel-2012-36309
http://www.archive.org/details/FinkelsteinIsraelWall
http://www.archive.org/details/ExcutiveIntelligenceReviewEirNews
http://www.archive.org/details/DriesVanAgtMuurIsrael
http://www.archive.org/details/WapenhandelEnMilitaireSamenwerkingMetIsrael
http://www.archive.org/details/A-RES-ES-10-15
http://www.archive.org/details/StatementOfTheEuToStateOfIsrael
http://www.archive.org/details/Rath-Pharmaceuticals
http://www.archive.org/details/TheNazisAndFascistsWhoFoundedTheEu
http://www.youtube.com/watch?v=eIq0rAMJKAE
http://www.archive.org/details/TheNaziRootsOfTheBrusselsEu_687
http://www.archive.org/details/UpadekEuropy_theCollapsOfEurope_581
http://www.archive.org/details/DeNaziAchtergrondenVanDeEuTeBrussel
http://www.archive.org/details/ProtestNobelPeacePrizeEuropeanUnion
http://www.archive.org/details/BarrosoOnNobelPeacePrizeEu
http://www.archive.org/details/SPEECH-12-724_EN
http://www.archive.org/details/NobelPeacePrizeEu
http://www.archive.org/details/SchulzOnNobelPeacePrize
http://www.archive.org/details/Bbc_euNobelPeacePrize
http://www.archive.org/details/ProtestAgainstNobelPeacePrizeAward
http://www.archive.org/details/EuOsloSpeech_2012
http://www.archive.org/details/EuOsloSpeech_2012_101
http://www.archive.org/details/EuProtest
http://www.archive.org/details/EuropeanUnionSwastikaFlags
BOOK
http://www.archive.org/details/HolocaustIndustry

Dit gebeurt er met Uw burgerrechten en vrijheden

http://www.archive.org/details/RAPPORT-OLAF_def
http://www.scribd.com/doc/1830086/RAPPORT-OLAF_def-PDF
http://www.archive.org/details/StartingPointsForCombatingHateSpeechOnline
http://www.archive.org/details/NationalismAndXenophobia
Omdat de meerderheid van de samenleving niets doet kunnen klachten door de enkeling door de machthebber eenvoudig onder het tapijt worden geveegd.
DURBAN
http://www.archive.org/details/UnitedAgainstRacism_664

COUNCIL
 OF EUROPE "No Hate Speech Movement"
http://www.archive.org/details/CouncilOfEurope_noHateSpeechMovement

http://www.archive.org/details/HR-PARIS-SEM-3-2003-BP-9
http://www.archive.org/details/PolitieEnOpenbaarMinisterieRassendiscriminatie
http://www.archive.org/details/kamervragen
http://www.archive.org/details/KamerWilActieTegenNazi-lectuurUitVs
http://www.archive.org/details/SocialeDatabankNederland
Volgens kamerstukken kst-29200 VI nr 62 zijn bepaalde gedragingen en handelingen van antisemitisme en racisme,handelingen die tegen democratie,grondwet en rechtsstaat zijn gericht.
http://www.archive.org/details/kst-27792-3
http://www.archive.org/details/GemeentelijkeAntidiscriminatievoorzieningIn2010
http://www.archive.org/details/kst-29200-VI-nr-62
Donner (AD-2006) Elke aangifte discriminatie opnemen.
http://www.archive.org/details/DonnerElkeAangifteDiscriminatieOpnemen
http://www.archive.org/details/tk-31439-19

(Hirsch Ballin)
http://www.archive.org/details/kst-28684-133

NEDERLAND EUROPEES HANDVEST GRONDRECHTEN
(toepassing Verdrag)

http://www.archive.org/details/kst-22112-1097
http://www.archive.org/details/INBREUKOPBEELDMERK
http://www.archive.org/details/NederlandseVlag
http://www.archive.org/details/NederlandseVlagMetHakenkruis
http://www.archive.org/details/swastika-barroso
http://www.archive.org/details/WildersAfgebeeldAlsNazi

http://www.archive.org/details/HermanVanRompuy_unitedNations-2013
http://www.archive.org/details/Whistleblowing
http://www.archive.org/details/NaziCriminalFaberDies
http://www.archive.org/details/EuropeesHofVanJustitie
http://www.archive.org/details/EuropeesVerdragGeschonden
http://www.archive.org/details/HaatmisdrijvenInDeEuropeseUnie_2012
http://www.archive.org/details/HandboekOverHetEuropeseNon-discriminatierecht
http://www.archive.org/details/AmnestyInternational
http://www.youtube.com/watch?v=2rbxlXkr66o
http://www.archive.org/details/EuropeanCoalitionOfCitiesAgainstRacism
http://www.archive.org/details/StrafaangifteEuropeseCommissie
http://www.archive.org/details/EuropeseUnie_toepassingSymbolenNationaalSocialismeEnTotalitairisme
http://www.archive.org/details/Fra-hateCrimeEuropeanUnion
http://www.archive.org/details/PRESSE_153-PR-CO21
http://www.archive.org/details/PreventingAndRespondingToHateCrimes
http://www.archive.org/details/EuropeanCommissionSwearsOath
http://www.archive.org/details/EuropeesParlementNederland
http://www.archive.org/details/GriekenlandNeo-nazis
http://www.archive.org/details/EuropeanUnionSwastikasFlagsGreece
http://www.archive.org/details/Eu-flagSwastika_madrid
http://www.archive.org/details/Anti-euSymbolen
http://www.archive.org/details/Un-flagSwastika
http://www.archive.org/details/RacismXenophobiaHateCrimeCommonForEu
http://www.archive.org/details/HateCrimeXenophobia_en_501
http://www.archive.org/details/11737-12_PRESSE285
http://www.archive.org/details/Anti-racismPoster_fundamentalRightsAgency
http://www.archive.org/details/FightingRacismAndDiscrimination
http://www.archive.org/details/IvoOpsteltenAlsNazifiguurAfgebeeld
http://www.archive.org/details/EcriReportOnTheNetherlands_2013
http://www.archive.org/details/NationaleOmbudsmanRacisme
http://www.archive.org/details/PauwEnWittemanRapportRaadVanEuropaRacisme

http://www.archive.org/details/SamenvattingOverRacisme_2014
http://www.archive.org/details/2013-0000773268

http://www.archive.org/details/UnitedNationsAgainstRacism
http://www.archive.org/details/InterviewLodewijkAsscherOverRacisme
http://www.archive.org/details/RussischRapportOverMensenrechtenSituatieInDeEu_2013
http://www.archive.org/details/TheEuropeanUnion_extremismAndPopulism
http://www.archive.org/details/kst-30950-67

Jurisprudentie beeldmerk politielogo uitspraken

http://www.archive.org/details/InbreukBeeldmerkPolitielogo
http://www.archive.org/details/PolitielogoEnAuteursrecht

http://www.archive.org/details/JunckerCrisis-war

steeds weer brieven schrijven hoe het moet,echter wat de overheid in de praktijk niet doet.De zaken echt aanpakken.De brieven als door de minister zijn schijn.

http://www.archive.org/details/2013-0000029301

http://www.archive.org/details/ThePoliceStateRoadMap
http://www.archive.org/details/The-Hidden-History-of-Money-and-Feudal-Order


http://www.archive.org/details/TheLegalizedCrimeOfBanking

POSTER & T-SHIRTS

http://www.archive.org/details/Poster_europeanUnionLies_66
http://www.archive.org/details/BigBrother_741
http://www.archive.org/details/EuClownsStealYourMoney
http://www.zazzle.nl/eu_protest_shirt-235815951340504112
http://www.archive.org/details/POSTER-A3_dwangarbeid
http://www.archive.org/details/DePolitiek
==================================================

http://www.archive.org/details/ZwijgenOverMisstanden

VOORWOORD
(minister van algemene zaken)

http://www.archive.org/details/Misstanden-respectBalkenende


DEFINITIE ONAFHANKELIJKE WETENSCHAP

http://www.archive.org/details/DefinitieOnafhankelijkeWetenschap

DEMOCRATIE

http://www.archive.org/details/DemocratieInNederland

ANTI-RACISME

http://www.archive.org/details/belediging_822

http://www.archive.org/details/TheNetherlandsAt2004OsceConference
http://www.archive.org/details/Osce-conferentieNederland2004
http://www.archive.org/details/KST75765
http://www.archive.org/details/AvisDeReceptionUnAndEu
http://www.archive.org/details/OSCE-linken
http://www.archive.org/details/HolocaustEducationUnesco
http://www.archive.org/details/34c-49
http://www.archive.org/details/A-RES-61-255
http://www.archive.org/details/Unesco-profileIfudofhumanrights
http://www.archive.org/details/Osce-reportHateCrimes
http://www.archive.org/details/Osce-reportHateCrimes_310
http://www.archive.org/details/HateSpeechAndFreedomExpression
http://www.archive.org/details/CombatingHateOnTheInternet
http://www.archive.org/details/OsceAnti-racismStatementHolySee
http://www.archive.org/details/AdviesOverNederlandAanOsce_138
http://www.youtube.com/watch?v=gnXspXx4tyA
http://www.archive.org/details/HomepageKarelDeWerd
http://www.archive.org/details/AfbeeldingGeertWilders-ss
http://www.archive.org/GeertWilders-sa
http://www.archive.org/details/BalkenendeAfgebeeldAlsHitler
http://www.archive.org/details/Nazi-afbeeldingenBalkenende
http://www.archive.org/details/HirschBallinSs-uniform
http://www.archive.org/details/Opstelten_694
http://www.archive.org/details/Neo-Nazism
http://www.youtube.com/watch?v=F-nbbp1oYpU
http://www.youtube.com/watch?v=xOqcQfd6jX8
http://www.youtube.com/watch?v=QsCD8Dof0yM
http://www.archive.org/details/SnapshotWebsiteRijksoverheid


 Regeringsleiders die anti-racisme conferenties organiseren (die ondertussen de Minister Donner met  hitlerkapsel,hitlersnor en SS-tekens tolereren), zetten de deur wagenwijd open voor dergelijke ideologieën in de toekomst.Het Nederlandse volk heeft als beschaafd volk een zorgplicht.

MODERN DAY NAZIS

http://www.archive.org/details/DutchGovernmentModernDayNazis


http://www.archive.org/details/HaatzaaienOpInternet
http://www.archive.org/details/gemeentelijke-antidiscriminatievoorzieningen-31439
http://www.archive.org/details/KamerstukkenAnti-discriminatie2009-2010
http://www.archive.org/details/tk-29200-VI-62
http://www.archive.org/details/SocialeDatabankNederland
http://www.archive.org/details/HomepageKarelDeWerd
http://www.archive.org/details/AangifteStrafbareFeiten
http://www.archive.org/details/zorgplicht
http://www.archive.org/details/belediging_822

http://www.archive.org/details/antisemitisme
http://www.archive.org/details/SpecifiekeAanpakAntisemitismeBlijftNodig
http://www.archive.org/details/AfkalvendFrontBlijvendBeladenExtreem-rechts
http://www.archive.org/details/IncidentenRondAntisemitisme
http://www.archive.org/details/EXTREEM-LINKS_977


http://www.archive.org/details/ScandalAnneFrankFoundation

http://www.archive.org/details/DieExtremeRechteImInternationaleKontext
http://www.archive.org/details/Neo-Nazism
http://www.archive.org/details/VerzoekschriftEp-art194

http://www.archive.org/details/WORLDNEWS_954
http://www.archive.org/details/DutchFakeHitler
http://www.archive.org/details/VproNazi-propaganda
http://www.archive.org/details/Osce-conferentieNederland

HOLOCAUST ALS PR-CAMPAGNE
De gevestigde orde van overheid en industrielen gebruiken de holocaust en Anne Frank om de imperialistische praktijk van heden te maskeren.Ze gebruiken de holocaust louter politiek om macht en geldelijk gewin te vergaren. http:/www.archive.org/details/AnneFrankIndustrie

http://www.archive.org/details/WimKok-anneFrankStichting

http://www.archive.org/details/Neo-Nazism

http://www.archive.org/details/TheHolocaustIndustry_197
http://www.archive.org/details/EuropeanUnion_400

http://www.archive.org/details/AnneFrankFoundationPropagandaToolDutchGovernment
http://www.archive.org/details/AnneFrankInstrumentPropagandaHollandischeRegierung
http://www.archive.org/details/FondazioneAnneFrankStrumentoPropagandaGovernoOlandese
http://www.archive.org/details/FundacjaAnnyFrankNarzedziemPropagandyOdRzaduHolenderskiego
http://www.archive.org/details/FondationAnneFrankOutilDePropagandePaysBas
http://www.archive.org/details/anneFrankFoundationPoliticalTool-languageArabic-en
http://www.archive.org/details/AnneFrankFoundationPoliticalTool-languageCn-en
HOLOCAUST

de Nederlandse overheid gebruikt Anne Frank Stichting als politiek-instrument,als dekmantel en om goodwill te kweken voor handelsbelangen van de Staat.Zo worden ook anti-racisme en mensenrechten ingezet,niet om racisme of mensenrechten,maar wel als politiek statement.

http://www.archive.org/details/ScandalAnneFrankFoundation
http://www.archive.org/details/TheDutchPropagandaAndTheMassMedia
http://www.archive.org/details/HomepageKarelDeWerd
http://www.archive.org/details/AangifteSmaad
http://www.archive.org/details/SocialeDatabankNederland
http://www.youtube.com/watch?v=gnXspXx4tyA
http://www.archive.org/details/OmAangifteDiscriminatie
http://www.archive.org/details/HaatzaaienOpInternet
http://www.archive.org/details/Anti-discriminatieToespraakBalkenende
http://www.holocausttaskforce.org/
http://www.archive.org/details/NederlandItf-holocaust
http://www.archive.org/details/SnapshotWebsiteRijksoverheid
http://www.archive.org/details/AvisDeReceptionUnAndEu
http://www.archive.org/details/AdviesOverNederlandAanOsce_138

TOEGANG TOT DE RECHTER
(klassenjustitie)


http://www.archive.org/details/CorporateCrime
http://www.archive.org/details/WijZienUWelInDeRechtszaal
http://www.archive.org/details/ToegangTotDeRechterEnRechtOpProcureurInNederland

http://www.archive.org/details/JuridischLoketEindhoven
http://www.archive.org/details/kamerbrief-stelselvernieuwing-rechtsbijstand

KAMERSTUKKEN ANTI-DISCRIMINATIE

http://www.archive.org/details/KamerstukkenAnti-discriminatie2009-2010

UNITED NATIONS

http://www.archive.org/details/Un2009HumanRightsDay

OSCE

http://www.archive.org/details/TheNetherlandsAt2004OsceConference
http://www.archive.org/details/TheNetherlandsAt2004OsceConference_847
http://www.archive.org/details/Osce-reportHateCrimes
http://www.archive.org/details/OSCE-linken
http://www.osce.org/

OPINIE

Volgens de Europese jurisprudentie en dat wat in deze database is samengevat,maar bijzonder de akten notarieel: moet het lidmaatschap van de EU van lidstaat nederland worden opgeschort.Het beleid door de Nederlandse Staat is immoreel en in strijd met de Grondwet en mensenrechtenverdragen.

http://www.archive.org/details/InternationaleDagBestrijdingRassendiscriminatie
http://www.archive.org/details/InternationalDayForEliminationRacialDiscrimination


______________________________________________


=========================================
Racisme en vreemdelingenhaat vormen een rechtstreekse schending van de beginselen van vrijheid,democratie,eerbiediging van mensenrechten en de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat,beginselen waarop  de Europese Unie is gegrondvest en die de lidstaten gemeen hebben, artikel 6 VEU.De Europese Unie onderstreept de noodzaak om elk afglijden naar nationalisme,racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden.De aanpak van de EU houdt in dat uitingen van racisme en vreemdelingenhaat zoals o.a. op internet in alle lidstaten onwettig en strafbaar worden gesteld.Echter het mensdom wordt in snel tempo onder één totalitair regime gebracht,een Europees en Internationaal netwerk van industriëlen,bankiers en politici die streven naar een fascistisch Europa.Om de politieke of zakelijke belangen te dienen van het militair- economisch complex,(niet die van de burger),organiseren ze pseudomanifestaties omwille van publiciteit,richten nepbelangengroepen op voor mensenrechten en anti-racisme.De PR zet zoveel pseudogebeurtenissen in scéne dat het volk die doodnormaal is gaan vinden.De Europese Unie steekt 2,4 biljoen euro elk jaar in deze PR.Dat is geld samen door de lidstaten.
 
http://www.archive.org/details/Pr-europeseUnie

http://www.archive.org/details/TheHardSell_290
http://www.archive.org/details/BankenEnWapens
http://www.archive.org/details/AnalyseNederlandseWapenexport2009
http://www.archive.org/details/FarmaImperialisme_492

http://www.archive.org/details/ConferentieRacisme
http://www.archive.org/details/GlobalGovernment

KLOKKENLUIDERS

Staatsterrorisme gepleegd door de Staat.

Het gaat hier om een gecoördineerde actie door een Staat,een alomvattend negatief strategisch actieplan die het staatsapparaat op een subtiele manier aanwend tegen mensenrechtenverdedigers en kritische onderdanen middels salamitaktiek.Waarbij  door het staatsapparaat naast een openlijke agenda ook een geheime agenda wordt gehanteerd.Niet goedschiks dan maar kwaadschiks! De Kerkelijke Inquisitie,een zogezegde Heilig Orgaan dat streed tegen heksen,tovenaars en ketters,werd ingezet door heel Europa gedurende de middeleeuwen,bestaat nog steeds in een modern jasje gegoten.

______________________________________________
OLD BOYS NETWORK OVERHEID
http://www.archive.org/details/vriendjespolitiek
http://www.archive.org/details/Top200MeestInvloedrijkeNederlanders

Ronald van Raak (SP),definitie klokkenluider:

Een klokkenluider is iemand die zijn burgerplicht doet en een maatschappelijke misstand meldt omdat bewust regels worden overtreden,omdat de gezondheid van mensen wordt bedreigd of omdat er sprake is van corruptie en vriendjespolitiek.Bekende klokkenluiders zoals Bos,Schaap en Spijkers,wilden de samenleving behoeden voor bouwfraude,nucleaire problemen en ondeugdelijke bommen.Zij deden hun burgerplicht,maar zijn door de verantwoordelijken beschimpt,beroofd en soms zelfs voor gek verklaard.

http://www.archive.org/details/kst-28844-42

http://www.archive.org/details/StigmatiserenKlokkenluiders
http://www.archive.org/details/JoepVanDerVliet
http://www.archive.org/details/klokkenluidersregel-2013

BALKENENDE:
http://www.archive.org/details/Misstanden-respectBalkenende
______________________________________________

http://www.archive.org/details/Machtsmisbruik
http://www.archive.org/details/klokkenluidersregeling
http://www.archive.org/details/ToelichtingRichtsnoerenMensenrechtenverdedigers
http://www.archive.org/details/ToelichtingRichtsnoerenMensenrechtenverdedigers_862
http://www.archive.org/details/Eu-richtsnoerenOverMensenrechtenverdedigers
http://www.archive.org/details/Indictments_652
http://www.archive.org/details/27C-44
http://www.archive.org/details/A-RES-53-144

Fred Spijkers onthulde dat de landmacht gebruik maakte van ondeugdelijke landmijnen.Fred Spijkers als maatschappelijkwerker -destijds- bij defensie moest een weduwe vertellen dat haar man door eigen falen omgekomen was.

http://www.archive.org/details/MisbruikVanDePsychiatrie_544

http://www.archive.org/details/FredSpijkers-grondrechten
http://www.archive.org/details/OverheidVerwoestLevenKlokkenluider
http://www.archive.org/details/DeZaakSpijkers
http://www.archive.org/details/FredSpijkers

http://www.archive.org/details/MeineedEnOnrechtZaakKarelDeWerd
http://www.archive.org/details/GeorganiseerdeMisdaad_75
http://www.archive.org/details/RIVM-rapport-609021030
http://www.archive.org/details/ArseenzuurVergiftiging
http://www.archive.org/details/Sp-rapportOliezwendel
http://www.archive.org/details/TweedeKamerBevestigingVerzoekVervolgenMinisterAz
http://www.archive.org/details/LeoVerhoef
http://www.archive.org/details/FraudeGemeentenEnProvincies
http://www.archive.org/details/FraudeOverheidErnstigerDanAHOLD
http://www.archive.org/details/BoekhoudFraudeGemeenteLelystad
http://www.archive.org/details/MEGAFRAUDEOVERHEID

PIM FORTUYN
http://www.archive.org/details/BeveiligingPimFortuyn
http://www.archive.org/details/PimFortuyn
http://www.archive.org/details/WimKok-nos-moordPimFortuyn

http://www.archive.org/details/DeWegVanDeKlokkenluider-keuzesEnDilemmas
http://www.archive.org/details/WhistleblowingInEurope

http://www.archive.org/details/DeclaratieVanAcademischeVrijheid
http://www.archive.org/details/MinBuZa201484873

ORGANISATIEVORM
(
overheid en multinationals)
Er is sprake van een scherpafgebakend netwerk naar binnen de organisatie,en een zeer open vriendelijk karakter naar buiten toe d.m.v. Orwelliaans propaganda-apparaat.Men maakt gebruik van pseudo anti-racisme netwerk en laat  nep mensenrechten rapporten opstellen.Zelfs de holocaust wordt ingezet als politiek instrument om handelsbelangen en doelstelling als promotie voor goodwill.

Men heeft te maken met een bureaucratische organisatievorm met een piramidestructuur met ernstige hiërarchie,gedrags en zwijgcode met intern sanctiesysteem.Hierdoor is samenhorigheid der leden is groot.Loyaal aan de organisatie is het bekleden van topbanen,en niet loyaal zijn  is geisoleerd worden en verstoten.

Taktieken:
-afschilderen als onbelangrijk
-vertragingsmanoeuveres
-heimelijke manipulaties
-bannen en isoleren
-verdachtmaken en demoniseren
-elimineren

Klokkenluiders verliezen vaak hun baan,huis en vermogen en belanden daarna in de bijstand.Represailles volgen via het netwerk van de bijstand.De gevestigde orde gebruikt de bijstand als repressie-tool.De klokkenluider krijgt daarna te maken met diverse afscheep praktijken.Men gebruikt hierbij dezelfde taktieken als die communistische landen gebruiken.

-beledigende etiketten
-oncontoleerbare beschuldigingen
-zwartmakerij
-bewust negeren van bewijsmateriaal
-verkeerd interpreteren van feiten
-bewust verdraaien van feiten

ALGEMEEN 

-Orwelliaans propaganda systeem
-Collusie
-Cliëntelisme
-Zwijgcultuur
-Angstdoctrines(exploitatie van angst bij streven naar politieke doelen)

http://www.archive.org/details/TheDutchPropagandaAndTheMassMedia

SCHIJNDEMOCRATIE

http://www.atchive.org/details/ADVOCATEN
http://www.archive.org/details/OnderzoekNaarHetRechtssysteemInNederland
INTERNETFRAUDE

http://www.archive.org/details/Internetfraude=========================================

Name:mr.S.G.Ellerbroek.
Office / work:Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (2008)
Country:Nederland.
Address work:Parnassusweg 220
City:Amsterdam
Country:Nederland.

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / negationisme,onfatsoenlijke bejegening en tunnelvisie (holocaust studie-projecten).Het feit dat het delict  verband houdt gepleegd tijdens de uitoefening van een beroepsactiviteit,moet worden beschouwd als een verzwarende omstandigheid,omdat het een vorm van misbruik inhoudt en bezonder laakbaar is. (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
http://www.archive.org/details/ModelGedragscodeRijkTegenRassendiscriminatie

=========================================
Name:mr.M.M.Beins.
Office / work:Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (2008)
Country:Nederland
Address work:Parnassusweg 220
City:Amsterdam
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad /  negationisme,onfatsoenlijke bejegening,machtsmisbruik en tunnelvisie holocaust projecten (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
http://www.archive.org/details/ModelGedragscodeRijkTegenRassendiscriminatie
=========================================
Name:mr.J.P.H.Donner.
Office / work:Dutch government 
Country:Nederland.
Address:
City:
Country:Nederland.
Profile: http://www.archive.org/details/Donner_raadVanState


Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / cybercrime / prominent  op internet als Look-alike-Adolf Hitler, met duizenden afbeeldingen over e-mail internationaal, geen actie  door nederland ondernemen om dit wangedrag te staken.(Verwijs minister van Algemene Zaken)
Sub-offence:oplichting / bedrog.

DE LEUGENS DOOR DE NEDERLANDSE STAAT OVER EXTREEM-RECHTS
http://www.archive.org/details/kst-30977-37

http://www.archive.org/details/AntisemitischeIncidenten

http://www.archive.org/details/DeHerdenkingsredeDonner_2004
http://www.archive.org/details/MonumentOranjehotel
http://www.archive.org/details/WeerwoordTegenHaatzaaienOpInternet
http://www.archive.org/details/HaatzaaienOpInternet
http://www.archive.org/details/Eu-ontwerpresolutieExtremismeInEuropa
http://www.archive.org/details/AanpakRacismeInternet_165

http://www.archive.org/details/DeWijkersloothEnDonnerMetHakenkruizenOpInternet
http://www.archive.org/details/SocialeDatabankNederland
http://www.archive.org/details/HomepageKarelDeWerd
http://www.archive.org/details/MetRechtDiscriminatieBestrijden
http://www.archive.org/details/ToespraakMinisterDonnerMetRechtDiscriminatieBestrijden
http://www.archive.org/details/CdaEu-promoMetMinisterDonner
http://www.archive.org/details/BriefDonnerHaatzaaienTweedeKamer
http://www.archive.org/details/BriefDonnerHaatzaaienTweedeKamer_951
http://www.archive.org/details/StopHateCrime

JURISPRUDENTIE

http://www.archive.org/details/VerbodAfbeeldingAdolfHitler
http://www.archive.org/details/HogeRaad_762
http://www.archive.org/details/HogeRaad_479
http://www.archive.org/details/HogeRaad_277
http://www.archive.org/details/LjnBo4035GerechtshofDenHaag
http://www.archive.org/details/KG-ZA-05-645

Profile info:
http://www.houseofrepresentatives.nl/
=========================================
Name:mr.J.P. de Wijkerslooth.
Office / work:Dutch government.
Country:Nederland.
Address:
City:
Country:Nederland.
Profile: http://www.archive.org/details/Wijkerslooth
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joan_de_Wijkerslooth
Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / cybercrime / prominent op internet als Look-alike Adolf Hitler.Extra zwaar meegewogen als lid anti-discriminatie team, geen actie  ondernemen door nederland om dit wangedrag te staken.(Verwijs Minister van Algemene Zaken)

http://www.archive.org/details/2000050862
http://www.archive.org/details/DeWijkersloothEnDonnerMetHakenkruizenOpInternet
http://www.tinyurl.com/yc3bkof
http://www.archive.org/details/OmDeWijkerslooth

Sub-offence:oplichting en bedrog
=========================================
MINISTERIE VAN FINANCIËN
Name: J.C. de Jager / Jeroen Dijsselbloem / Eric Wiebes
Office: ministerie van financien
Country: Nederland
Address:
City: Den Haag
Country: Nederland
Main Offence: link: http://www.archive.org/details/StrafaangifteTegenMinisterieVanFinancienDoorGerechtshof
http://www.archive.org/details/Art119GWDijsselbloemStrafvervolging
http://www.archive.org/details/FiscusZwartspaarder    
  (Dijsselbloem) hate crime,link: http://www.archive.org/details/Art258VWEUNederland_201411
=========================================
Name:mr. c.c. de Fey (advocaat)
Office / work:Landelijk Bureau van Art1, rotterdam(voormalig LBR)
Country: Nederland 
Address:
City:Rotterdam
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad door de nederlandse Staat.Landelijk Bureau van Art1,een organisatie die door middel van indrukwekkende rapporten,verslagen en boeken over discriminatie en racisme,onder het volk de indruk moet wekken dat de regering en het ministerie van justitie objectief en integer is in dergelijke zaken.Landelijk Bureau van Artikel 1 is een door ministerie van justitie "crimineel".Dergelijk systeem doet zich ook voor binnen de EU.Daar krijgt Fundamental Rights Agency geld, om de top van de EU uit de wind te houden.Het werkt ook op zulks principe.Het moet echt lijken voor het publiek.

Sub-offence:
http://www.archive.org/details/Presentatie_metRechtDiscriminatieBestrijden
http://www.archive.org/details/MetRechtDiscriminatieBestrijden_403
http://www.archive.org/details/SocialeDatabankNederland
http://www.archive.org/details/AangifteSmaad
http://www.archive.org/details/PresentatieBoek-metRechtDiscriminatieBestrijden
http://www.archive.org/details/GoogleBoekRecensieMetRechtDiscriminatieBestrijden
http://www.archive.org/details/MetRechtDiscriminatieBestrijden
http://www.archive.org/details/AnneFrankStichting_365
http://www.archive.org/details/SubsidieDoorDeStaat2008
http://www.archive.org/details/LandelijkBureauVanArt1
http://www.archive.org/details/ToespraakMinisterDonnerMetRechtDiscriminatieBestrijden
http://www.archive.org/details/CdaEu-promoMetMinisterDonner
http://www.archive.org/details/BriefDonnerHaatzaaienTweedeKamer
http://www.archive.org/details/BriefDonnerHaatzaaienTweedeKamer_951
http://www.archive.org/details/MonitorRacismeEnExtremisme2008
http://www.archive.org/details/Extreem-Links
http://www.archive.org/details/NprdTegenRacismeEnDiscriminatie
http://www.archive.org/details/RechtsextremismeOpInternet
http://www.archive.org/details/StopHateCrime
=========================================
Name:Openbaar Ministerie en Officier van Justitie Amsterdam 2003
Office:Amsterdam
Country:Nederland
address:
City:Amsterdam
Country:Nederland

Main-offence:Niet vervolgen strafbare feiten neo-nazisme cybercrime en deelname georganiseerde misdaad

Sub-offence:
http://www.archive.org/details/DeWijkerloothEnDonnerMetHakenkruizenOpInternet
http://www.archive.org/details/AangifteSmaad
http://www.archive.org/details/StopHateCrime
http://www.archive.org/details/HateCrimesDiscrimination

========================================

Name:W.Kok.
Office / work:Dutch government / ING
Country:Nederland.
Address:
City:
Country:Nederland.
Profile: http://www.spock.com/q/Wim-Kok

Main-offence: "Scandal Anne Frank Foundation"

Zijn correcte naam is Wim Kok,zijn bijnaam is synomiem aan het reptiel dat eenvoudig van kleur kan veranderen "kameleon"

http://www.archive.org/details/KamerWilActieTegenNazi-lectuurUitVs

http://www.archive.org/details/KameleonWimKok_96
http://www.archive.org/details/ExhibitionistischeBonussen
http://www.archive.org/details/ScandalAnneFrankFoundation
http://www.archive.org/details/DeclarationOnStockholm2000_531
http://www.archive.org/details/DeclarationOnStockholm2000
http://www.archive.org/details/Neo-Nazism
http://www.archive.org/details/ANBI-integriteitseisen
http://www.archive.org/details/DieExtremeRechteImInternationaleKontext
http://www.archive.org/details/WhitePower_591
http://www.archive.org/details/RechtsextremismeOpInternet
http://www.archive.org/details/VoorbeeldrolOverheid_23
http://www.archive.org/details/StopHateCrime
http://www.archive.org/details/HateCrimesDiscrimination
http://www.holocaust-memorial-day.nl/
http://www.archive.org/details/5Mei-lezingWimKok
http://www.archive.org/details/AnneFrankStichtingGaryLauck
http://www.archive.org/details/AnneFrankStichting_581
http://www.archive.org/details/AnneFrankStichtingWimKok

deelname georganiseerde misdaad / cybercrime /promoten neo-nazisme en fascisme (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:oplichting en bedrog / contacten en- of banden wapenhandel  / verspreiden politieke laster en haat.
http://www.tinyurl.com/bz2478

SREBRENICA

http://www.archive.org/details/DutchGovernment-srebrenica

http://www.archive.org/details/WimKokNiod-rapport
http://www.tinyurl.com/ph8ja94
http://www.archive.org/details/srebrenica_505
http://www.archive.org/details/HogeRaadSrebrenica_2013


=========================================
Name:Drs.J.F.Westra. (Algemeen Directeur Anne Frank Stichting  Amsterdam)
Office / work:Westermarkt 10
City:Amsterdam
Country:Nederland


Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / cybercrime / promoten neo-nazisme en fascisme (verwijs minister van algemene zaken).Anne Frank Stichting is de spreekbuis van de (gevestigde)  extreemlinkse politiek geworden.Met selectieve wetenschappelijke interpretaties en onderzoeken.Daar waar de Anne Frank Stichting voor zou moeten staan laat men juist na.Men doet het tegenovergestelde.Verwijs naar de computer animatie van Wim Kok op de site van de Amerikaanse neo-nazi Gerhard Lauck,en naar de brief in 2008  van Westra  (van de Anne Frank Stichting) gericht aan Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.In die brief neemt hij Wim Kok in bescherming,terwijl hij in protest had moeten gaan tegen Gerhard Lauck.Het had in de Monitor Racisme en Extremisme 2008 moeten staan.Echter daarin is niets hierover te lezen.Jaap van Donselaar en de Anne Frank Stichting bezetten met steun van het Ministerie een sleutelpositie in het onderzoek naar extreem-rechts.Daar is in principe niets fout aan.Voor extreem-links hebben de monitoren nooit belangstelling.Van Donselaars onderzoeken zijn niet adequaat en objectief.Door de subsidies van de overheid,worden namen  van belangrijke politieke figuren, documenten die voor de overheid onwelgevallig zijn weggelaten.We hebben in feite te maken met door de overheid aangepaste onderzoeken.Onderzoekers die wel kritisch schrijven over de overheid en de gevestigde orde krijgen geen subsidie door de overheid,Zij worden geboycot door de overheid.Daarom kunnen belangrijke poltieke figuren steeds sleutelposities blijven bekleden,omdat ze kunnen rekenen op de bescherming van het criminele systeem van de gevestigde orde.Bij het afscheid als directeur van de Anne Frank Stichting in 2011,is Hans Westra koninklijk onderscheiden.Hij ontving de onderscheiding uit handen van de burgemeester.Hij werd geprezen voor o.a. zijn inzet voor Anne Frank Stichting en het internationaal waarschuwen tegen racisme en discriminatie en promoten van tolerantie.
http://www.archive.org/details/AnneFrankStichtingWimKok

ANNE FRANK STICHTING EEN PR-TRUC VAN LINKS

http://www.archive.org/details/HansWestra
http://www.archive.org/details/AnneFrankStichting
http://www.archive.org/details/AnneFrankStichting_365
http://www.archive.org/details/Extreem-Links
http://www.archive.org/details/WhitePower_591
http://www.archive.org/details/Neo-Nazism
http://www.archive.org/details/DieExtremeRechteImInternationaleKontext
http://www.archive.org/details/MonitorRacismeEnE
xtremisme2008

http://www.archive.org/details/MarionettenVanDePolitiek
http://www.archive.org/details/SpecifiekeAanpakAntisemitismeBlijftNodig
http://www.archive.org/details/IncidentenRondAntisemitisme
http://www.archive.org/details/NederlandseFilmOverAnneFrank

ANBI- ANNE FRANK STICHTING
http://www.archive.org/details/ANBI-integriteitseisen

Sub-offence:
http://www.archive.org/details/ANNEFRANKINDUSTRIE_201405
http://www.archive.org/details/ScandalAnneFrankFoundation
http://www.archive.org/details/DeclarationOnStockholm2000_531
http://www.archive.org/details/DeclarationOnStockholm2000
http://www.tinyurl.com/yfwuf4r
http://www.annefrank.org/content.asp?PID=474&LID=1
http://www.archive.org/details/RechtsextremismeOpInternet
http://www.archive.org/details/VoorbeeldrolOverheid_23
http://www.archive.org/details/KamerWilActieTegenNazi-lectuurUitVs
http://www.archive.org/details/BriefWimKok1997
http://www.archive.org/details/NebraskasNazi
http://www.archive.org/details/AfbeeldingWimKokOpSiteNaziLauckNsdap-ao
http://www.archive.org/details/BriefAnneFrankStichting2008
http://www.archive.org/details/AfsVerslag2008
http://www.archive.org/details/MetRechtDiscriminatieBestrijden
http://www.archive.org/details/Discriminatie
http://www.archive.org/details/HateCrimesDiscrimination
http://www.holocaust-memorial-day.nl/
=========================================
Name:C.P. Vogelaar (minister 2007-2008)
Office:Den Haag,Tweede Kamer
City:Den Haag
Country:Nederland
City:Den Haag
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / cybercrime / promoten neo-nazisme en facisme (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence: gefingeerde verslagen over bestrijding rassendiscriminatie opvoeren in de Tweede Kamer 2007-2008.(De nederlandse overheid vormt zo een bewust facilitair netwerk voor georganiseerde misdaad)

http://www.archive.org/details/ActieplanTegenRacisme_135
http://www.archive.org/details/TweedeKamerRassendiscriminatie2007-2008

========================================
Name:Geert Wilders (PVV Tweede Kamer)
Office:Den Haag
City:Den Haag
Country:Nederland
Profile: http://www.spock.com/q/Geert-Wilders

Main-offence:deelname georganseerde misdaad / cybercrime / promoten neo-nazisme en fascisme (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:

Profile info:
http://www.houseofrepresentatives.nl/

JOODS-CHRISTELIJKE CULTUUR VERSUS ISLAM

http://www.archive.org/details/PVVMaartenVanRossum

http://www.archive.org/details/GeertWildersJoods-christelijkeCultuurVersusIslam_976
http://www.archive.org/details/ScheidingKerkEnStaat_736
http://www.youtube.com/watch?v=ZjgAsNbf8pA


MEIN KAMPF

http://www.archive.org/details/Staempfle-meinKampf_488
http://www.youtube.com/watch?v=sw837zt81nw

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
(Internationaal Strafhof)

http://www.archive.org/details/InternationaalStrafhof

NEWS
http://www.archive.org/details/CnnSexAbuseScandalRomanCatholicChurch
http://www.archive.org/details/TheIrishTimesPopeIcc
http://www.archive.org/details/SAVI-report
http://www.archive.org/details/CloyneReport
http://www.archive.org/details/CloyneReportSpeech
http://www.archive.org/details/SmallSinnersChurchAndChildern
http://www.archive.org/details/KleineZondaarsKerkEnKinderhandel
http://www.archive.org/details/Samenvatting-eindrapportCommissieDeetmanRk
http://www.archive.org/details/AssosiatedPressAnti-popeDemonstrationSpain

INQUISITION
http://www.youtube.com/watch?v=ZjgAsNbf8pA

CLAIMS WORLDWIDE
(one of the many claims against the Vatican worldwide)

http://www.archive.org/details/SchadeloosstellingSeksueelmisbruikVatikaan

MINISTERIE VAN JUSTITIE
http://www.archive.org/details/MinisterieVanJustitieBestrijdingKinderporno
________________________________________________________________

THE CRIMINAL CHARGES

http://www.archive.org/details/CriminalChargesAgainstPope
http://www.archive.org/details/PreambuleStatuteInternationalCriminalCourt
http://www.archive.org/details/RulesOfProcedureIcc
http://www.archive.org/details/CrimesAgainstHumanityPope
http://www.archive.org/details/Rwanda-Belgie-samenvatting
http://www.archive.org/details/HetGoedeBondgenootschap
http://www.youtube.com/watch?v=Ge4Sfpveoog
http://www.archive.org/details/OsceAnti-racismStatementHolySee
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Home
http://www.archive.org/details/Church-basedAntisemitism
http://www.archive.org/details/BoekenAnti-roomsKatholiek
http://www.archive.org/details/MONEYVAL-2012-17_MER_HS_en
How long will this criminal organization become grants and funding from the government? When stop.If not now,then when.

De samenleving is tevreden met freewheelerij van de politiek in de tweede kamer.Of het nu gaat over de IRT-affaire,de oorlog in Irak of de RK-Kerk.De bazen blijven steeds rouleren binnen het systeem.Het systeem blijft bestaan.

Hoe lang krijgt deze misdaadorganisatie nog subsidie door de Staat?(zie Duitsland) Wanneer gaat het stoppen.Wanneer thans niet,wanneer dan.Sinterklaas goedheiligman,het Vatikaan seksschandalen en maffia.Reeds al vroeg als klein kind leren ze bijna allemaal in leugens te geloven;de man met de rode mantel en met witte baard.Deze kinderen worden later als ze groot en volwassen zijn geen waarheidslievende burgers.Velen geloven in allerlei soorten leugens.Een deel van de samenleving (80%) laat zich leiden door hun gevoelens en emoties omdat ze in de opvoeding geen of onvoldoende moreel kompas hebben meegekregen.Zoals bij de kleine kinderen met Sinterklaas is bij de volwassen mensen de RK-Kerk de manier waarop die Haar praktijken bestuurt vanuit het Vatikaan die doordrenkt is met leugens.Het is een machtsspel dat slechts vaart op leugen en achterbaks bedrog.Samen met de media en met een geheim huwelijk tussen Kerk en Staat kan Wereldse macht slechts worden verworven door leugen en bedrog!
http://www.archive.org/details/ProtestsAgainstDutchBlackPete
http://www.archive.org/details/TheVaticanSwissGuard
http://www.archive.org/details/DobbelmannReclame
http://www.archive.org/details/KanaalridderSinterklaas

http://www.archive.org/details/HollandRacistBlackPeteTradition


http://www.archive.org/details/Un-letterDutchCelebrationOfBlackPete
http://www.archive.org/details/GEV-PA-188_2013
http://www.archive.org/details/VerenigdeNatiesOnderzoekZwartePiet
http://www.archive.org/details/ZwartePietKindslaven
http://www.archive.org/details/ScriptieZwartOpTelevisie
http://www.youtube.com/watch?v=9vXFkIkYEx8
http://www.youtube.com/watch?v=dmDSNLkMPDM
http://www.archive.org/details/LeugenEnBedrog_414
http://www.archive.org/details/Sinterklaaspakken
http://www.archive.org/details/SinterklaasEnRacisme
http://www.archive.org/details/petitie_piet
http://www.archive.org/details/BezwaarschriftencommissieGem-amsterdamIntochtSinterklaas
http://www.archive.org/details/BohlerZwartePiet
http://www.archive.org/details/UnitedNationsZwartePiet
http://www.archive.org/details/ZwartePiet
http://www.archive.org/details/StrategischePlanningPrint-versie

http://www.archive.org/details/JEZUS
http://www.youtube.com/watch?v=yi8EuoT9USw
________________________________________________________________
http://www.archive.org/details/UnNaziWorldGovernment
http://www.azerbaycan.tv/play.php?v=bX7R_RabA04
http://www.archive.org/details/TheNewWorldOrder_502
http://www.archive.org/details/HagueComplaint
http://www.archive.org/details/JaapDeHoopSchefferOorlogIrak
http://www.archive.org/details/TonyBlairOorlogIrak
http://www.archive.org/details/Bbc-interviewKofiAnnanIraqWar
http://www.archive.org/details/FritsBolkensteinOorlogIrak
http://www.archive.org/details/DriesVanAgtOorlogIrak
http://www.archive.org/details/OlieOorlogIrak
http://www.archive.org/details/OilWarIraq
http://www.archive.org/details/IraqSanctionsDeaths
http://www.archive.org/details/AgnesKantOorlogIrak
http://www.youtube.com/watch?v=9ZqZox6xtJk
http://www.archive.org/details/Internationaalrecht
http://www.youtube.com/watch?v=QR75kC-53Rw
http://www.archive.org/details/GoldstoneReport_456
http://www.archive.org/details/ClusterMunitions
http://www.archive.org/details/ParlementairOnderzoekSektenBelgie
http://www.archive.org/details/TheVaticansMafia
http://www.archive.org/details/JesuitInfiltration
http://www.archive.org/details/ReviewThePapalBillions
http://www.archive.org/details/ThePapalBillions
http://www.youtube.com/watch?v=1job2ssLAPc
http://www.youtube.com/watch?v=k0-9UznRLoI
http://www.archive.org/details/Wmdc-statementByDr.blik-2006-iraq
http://www.archive.org/details/Staempfle-meinKampf_488
http://www.archive.org/details/TheNewWorldOrder_502
http://www.archive.org/details/OpusDei_994
http://www.archive.org/details/DieHeiligeMafiaDesPapstes
http://www.archive.org/details/RuudLubbersOpusDei
http://www.archive.org/details/UnhcrRuudLubbers
http://www.archive.org/details/DeNieuweWereldOrde
http://www.archive.org/details/AvisDeReceptionUnAndEu
http://www.archive.org/details/Osce-reportHateCrimes
http://www.archive.org/details/OSCE-linken
http://www.osce.org

VRIJSPRAAK VOOR ISRAEL AGENT WILDERS

http://www.archive.org/details/VrijspraakWildersOverwinningVrijheidVanMeningsuiting

Geert Wilders ziet de uitspraak door de rechtbank als een grote overwinning voor Nederland van de vrijheid van meningsuiting.Wat de vrijheid van meningsuiting in Nederland is voor mensen die hun nek werkelijk uitsteken  over maatschappelijke  misstanden ,zou men moeten informeren bij Fred Spijkers.
http://www.archive.org/details/FredSpijkers-grondrechten

http://www.archive.org/details/DeNieuweWereldOrde

http://www.archive.org/details/LjnBf0655
http://www.archive.org/details/StrafzaakGeertWilders2010

http://www.archive.org/details/GeertWilders-israel
http://www.archive.org/details/UitspraakGeertWilders23-06-2011
http://www.archive.org/details/EpHatecrimesDebateWilders
http://www.archive.org/details/Rutte-standpuntEpWilderswebsite
http://www.archive.org/details/HetKabinet

JURISPRUDENTIE BOERKA

http://www.archive.org/details/OverwegingenBijEenBoerkaverbod
http://www.archive.org/details/KlassiekeGrondrechtenEnBoerka
http://www.archive.org/details/KlassiekeGrondrechtenEnBoerka_967
http://www.archive.org/details/ModelGedragscodeRijkTegenRassendiscriminatie

VERDRAGEN

http://www.archive.org/details/Verdrag-EVRM
http://www.archive.org/details/Bupo-Verdrag_878
http://www.archive.org/details/IVUR-Verdrag

PARLEMENTAIR ONDERZOEK

http://www.archive.org/details/ParlementairOnderzoek


=========================================
Name:Ronald Plasterk (minister of ecucation,culture  and science)
Office:Den Haag
City:Den Haag
Country:Nederland
City:Den Haag
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / cybercrime / promoten neo-nazisme en fascisme (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:

Profile info:
http://www.houseofrepresentatives.nl/
==========================================
Name: drs. W.J. (Wim) Deetman
office:
City:
Country: nederland
City:
Country:

Main-offence: manipulatie objectief onderzoek seksueel misbruik
door de Kerk, (nederland)
==========================================

Sub-offence:

Name:mr.E.Unger.
Office / work:Deken van de Orde van Advocaten.
City:Amsterdam
Country:Nederland
Address:
City:Amsterdam
Country:Nederland.

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:bedrog
=========================================
Name:mr.drs.J.N. van Vroonhoven.
Office / work:Tweede Kamer -Nederland
Country:Nederland.
Address:
City:
Country:Nederland.

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:bedrog

Profile info:
http://www.houseofrepresentatives.nl/
=========================================
Name:mr.N.J.P.Coenen.
Office / work:Tweede Kamer-Nederland /vaste commissie v Justitie / griffier.
Country:Nederland.
Address:
City:
Country:Nederland.

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:bedrog
=========================================
Name:drs.H.J.Simons.
Office /work:Ministerie WVC / ex-staatssecretaris volksgezondheid.
Country:Nederland.
Address:
City:
Country:Nederland.

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / gevaar- en schade toebrengen volksgezondheid (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:bedrog / vervalsen documenten /valsheid van verklaringen. (old boys network)
http://www.archive.org/details/HETNEDERLANDSEOLDBOYSNETWORK
Het gaat hier niet om louter één klacht aangezwengeld in 1994 door J.P. van den Wittenboer (om zijn vader in een verpleeghuis in 1993) http://www.archive.org/details/HetVerpleeghuis ,maar om 'n systeem door geheel de samenleving "een conspiracy".Dat is niet alleen de volksgezondheid,ook op andere terreinen van de overheid.(Old Boys Network System).Ernst Hirsch Ballin hield toespraak voor 4 en 5 mei comité,lid Raad van Toezicht Anne Frank Stichting,schreef boek over Nederlandse Grondwet,en heeft in de media altijd de mond vol over de echte rechtsstaat:die zich  (samen met de rest van de regering) laat afbeelden en verspreiden via het internet als nazifiguren.Lees ook rapport behoorlijk bestuur (Old Boys Network). http://www.archive.org/details/RapportBehoorlijkBestuur
Ministerie spekt farmaceuten. http://www.archive.org/details/MinisterieSpektFarmaceuten
http://www.archive.org/details/ZelfdodingenOnderArbeidsongeschikten
http://www.archive.org/details/DeGrijzeRevolutie
http://www.archive.org/details/KlachtEuropeseCommissie1994
http://www.archive.org/details/KlachtEuropeseCommissie_1994
http://www.archive.org/details/JPVanDenWittenboer
http://www.archive.org/details/BriefVws1995_volksgezondheid
http://www.archive.org/details/MedischeMissers_959
http://www.archive.org/details/ArbeidsongeschiktheidZiekteEnLetsel_791
http://www.archive.org/details/HetPillenbedrog2
http://www.archive.org/details/FoutenVanHuisartsen
http://www.archive.org/details/MediciHebbenLangeTenenEnGrootEgo
http://www.archive.org/details/RapportWieBetaaltBepaalt
http://www.archive.org/details/EconomischeEuthanasie_596
http://www.archive.org/details/TerugtredendeOverheidEnMensenrechten
http://www.archive.org/details/EuropeanReportOnPreventingElderMaltreatment
http://www.archive.org/details/NederlandVolksgezondheid1993-1994
http://www.archive.org/details/MiljardenIndustrie
http://www.archive.org/details/Zorgfraude
http://www.archive.org/details/zorgvoorelkaar_ifudofhumanrights_240
http://www.youtube.com/watch?v=fMqz42ci464
http://antimonsanto.come2me.nl/
http://www.archive.org/details/ecoscience
http://www.archive.org/details/TheNaziRootsOfTheBrusselsEu
http://www.archive.org/details/FarmaImperialisme_553
http://www.archive.org/details/FarmaImperialisme_778
http://www.archive.org/details/DodelijkeMedischePraktijken
http://www.archive.org/details/GrenzenAanDeGeneeskundeBoekbespreking
http://www.archive.org/details/FarmaceutischKartel
http://www.archive.org/details/Rapport_ongemakkelijkMinnaars
http://www.archive.org/details/SpFarmaceutischeIndustrie
http://www.archive.org/details/OnderzoekersAfhankelijkVanFarmaceutischeIndustrie
http://www.archive.org/details/InvloedFarmaceutischeIndustrieBehandelrichtlijnen
http://www.archive.org/details/PsychiatrischeDrugs
http://www.archive.org/details/WaarschuwingenTegenPsychiatrischeMedicatie
http://www.archive.org/details/DysfunctionerendeSpecialisten
http://www.archive.org/details/AdvanRooij
http://www.archive.org/milieuklacht-EU-BARROSO
http://www.archive.org/details/KlachtenrechtZorgsector
http://www.archive.org/details/StaatssecretarisVanVolksgezondheidH.j.Simonsklachtenbrief1993
http://www.archive.org/details/StaatstoezichtOpDeVolksgezondheid
http://www.archive.org/details/AkteNotarieelNederlandseStaat
http://www.archive.org/details/SimonsArseenpentoxide
http://www.archive.org/details/tk-2030407080
http://www.archive.org/details/stb-2004-238
http://www.archive.org/details/veiligheidsinformatieblad-EG-nr-1907-2006
http://www.archive.org/details/EG-nr-1907-2006
http://www.archive.org/details/tk-handelingen-nr-990
http://www.archive.org/details/RamingKostenKankerInDeEu
http://www.archive.org/details/GemeentenNegerenAfsprakenKankerverwekkendAsfalt
http://www.archive.org/details/wegenbouw
http://www.archive.org/details/IenM-BSK-2013-173128
http://www.archive.org/details/NederlandsTijdschriftVoorGeneeskunde
http://www.archive.org/details/ZiekenfondsRaad
http://www.archive.org/details/DeEenZijnDoodIsDeAnderZijnBrood
http://www.slideshare.net/IFUDofHR
http://www.archive.org/details/MedicalNemesis
http://www.archive.org/details/ProblemDoctors
http://www.archive.org/details/OperatieStilzwijgen
http://www.archive.org/details/GeenGehoorBijIgz
http://www.archive.org/details/EenEenvoudigeProcedure
http://www.archive.org/details/Verzekeringsfraude
http://www.archive.org/details/Werkgroep1970
http://www.archive.org/details/ArbeidsongeschiktheidZiekteEnLetsel
http://www.archive.org/details/VerzekerdVanEllende
http://www.archive.org/details/OilAndDrugCartelInEu
http://www.archive.org/details/AanklachtTegenDeOverheid
http://www.archive.org/details/KlachtenOverDeGezondheidszorg
http://www.archive.org/details/MedicijnMaffia
http://www.archive.org/details/DeMedischeMaffia
http://www.ouderenbescherming.nl/

http://www.archive.org/details/MedischeEnGezondheidszorg
http://www.archive.org/details/ZorgVoorVrijheid
http://www.archive.org/details/BeleidVoedselEnVochtRondLevenseinde
http://www.archive.org/details/Vocht-voedingPalliatieve-terminaleFaseOudere
http://www.archive.org/details/WET-WGBO
http://www.archive.org/details/ScriptieVersterven
http://www.archive.org/details
/MisdadigeEconomischeEuthanasie

http://www.archive.org/details
/DeGevarenVanEconomischeEnSocialeEuthanasie

http://www.youtube.com/watch?v=Ixh9kcbdH8k
http://www.archive.org/details/OnrustmedicatieVerpleeghuizen
http://www.archive.org/details/OnderzoekDrogerenOuderen
http://www.archive.org/details/SondevoedingDementePatient
http://www.archive.org/details/DeZorgboog_492
http://www.archive.org/details/zorgboog
http://www.archive.org/details/VastbindenEnOnrustmedicatie
http://www.archive.org/details/kst-25424-92
http://www.archive.org/details/DLZ-U-3024720
http://www.archive.org/details/HandlangersFarmaceutischeIndustrie
http://www.archive.org/details/Verpleeghuizen

http://www.archive.org/details/PersoneelInVerpleeghuizen_570

http://www.archive.org/details/SociaalDarwinisme

http://www.archive.org/details/SocialDarwinism

http://www.archive.org/details/DePrijsVanGelijkeZorg
http://www.archive.org/details/DiscussieOverZorgkostenNederland
http://www.tinyurl.com/yl6buap
http://www.archive.org/details/RechtspositieVanDeBurger_292
http://www.archive.org/details/OPPORTUUN-NR-01-Jan_2011
http://www.archive.org/details/ArseenzuurVergiftiging
http://www.archive.org/details/MedischContactGerritVanDerWal_60-nr47-2005
http://www.archive.org/details/ToespraakGerritVanDerWal
http://www.archive.org/RapportAngelEnAntenne
http://www.archive.org/details/GewolmaniseerdHout
http://www.archive.org/details/GevarenGebruikGewolmaniseerdHout
http://www.archive.org/details/Wolmanzouten
http://www.archive.org/details/WolmanizedWood
http://www.archive.org/details/CcaWood_235
http://www.archive.org/details/CcaWood
http://www.youtube.com/watch?v=PjyYjBqUKlA
http://www.archive.org/details/GeorganiseerdeMisdaad_75
http://www.archive.org/details/MinisterVanTabak
http://www.archive.org/details/DeWegVanDeKlokkenluider-keuzesEnDilemmas
http://www.archive.org/details/DeclaratieVanAcademischeVrijheid
http://www.archive.org/details/RechtspraakInNederland
http://www.archive.org/details/InterviewOverDemocratie-ned3_562
http://www.archive.org/details/GevestigdeOrde
http://www.archive.org/details/AutoritairSysteem
http://www.archive.org/details/NederlandMensenrechten
http://www.archive.org/details/Eu-propagandaSystem
http://www.archive.org/details/TheHardSell_290
http://www.archive.org/details/StrategischePlanningPrint-versie
http://www.archive.org/details/PatentSettlementsPharmaceuticals
http://www.archive.org/details/Opportuun-01-2011_gerritVanDerWal
http://www.archive.org/details/ArbeidsongeschiktheidZiekteEnLetsel_791
http://www.archive.org/details/RapportSorgdrager
http://www.archive.org/details/VerantwoordelijkheidNemenVoorKwaliteit
http://www.archive.org/details/ZwartelijstGezondheidszorg
http://www.archive.org/details/FarmaceutischeIndustrieUs
http://www.archive.org/details/LawReportsTrailsWarCriminals
http://www.archive.org/details/NederlandsePensioenfondsenEnControversieleWapens
http://www.archive.org/details/OpenbriefSamsomRookbeleid
http://www.archive.org/details/OpenbriefSamsomRookbeleid_261
http://www.archive.org/details/GoldenHolocaust
http://www.archive.org/details/ZwijgenOverMisstandenZorg
http://www.archive.org/details/OuderenProtestEindhoven2013
http://www.archive.org/details/SmalhoutThuiszorg
http://www.archive.org/details/VolksgezondheidInNederland
HEALTHCARE AMERICA
http://www.archive.org/details/TheLawsOfThePharmaceuticalIndustry

http://www.archive.org/details/HealthCareAmerica_945
http://www.archive.org/details/HealthcareLetterObamacare2013
http://www.archive.org/details/Cbs-newsObamacare2013

http://www.archive.org/details/CorporateCrimeInThePharmaceuticalIndustry
http://www.archive.org/details/PharmaImperialism
http://www.archive.org/details/TheDarkSideOfPsychiatricDrugs
http://www.archive.org/details/DrugAds
http://www.archive.org/details/BigPharmaFda_269
http://www.archive.org/details/TheBodyHunters_739
http://www.archive.org/details/TheBodyHunters
http://www.archive.org/details/DeadlyMedicalPractices
http://www.archive.org/details/RechtenEnVerantwoordelijkhedenVanOuderen
=========================================
Name: Mr. Aart Jan de Geus
Office / work: Den Haag / Rijswijk (2002-2007)-(2002-2003)
Country: Nederland
City: Den Haag
Country: Nederland.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid periode 2002-2007. (periode 2002-2003 tevens minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport).In de media met o.a. de herkeuringen,( "Aan de bedelstaf door UWV", een vandaag Ned-1: 12-04-2006)

Main-offence:
Sub:offence:

Profile: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aart_Jan_de_Geus

contra-rapporten / onderzoeken:

http://www.archive.org/details/ArbeidsongeschiktheidZiekteEnLetsel_438
http://www.archive.org/details/FarmaceutischeIndustrieGeneesmiddelenGebruik
http://www.archive.org/details/FarmaImperialisme_492
http://www.archive.org/details/FarmaImperialisme_553
http://www.archive.org/details/ProfJanDerksenDsm-5
http://www.archive.org/details/OnderzoekersAfhankelijkVanFarmaceutischeIndustrie

=======================================
Name: Dr.Mr. M. Oosting
Office: ombudsman 1987-1999
Country:Nederland

Main-offence: Old Boys Network overheid- farmaceutische industrie /banken,verzekeraars.
http://www.archive.org/details/M.Oosting
=======================================
Name: drs. Edith Schippers
Office:  VWS (minister vws  2013)
Country:Nederland
(bijnaam Minister van Tabak)
http://www.archive.org/details/MinisterVanTabak
http://www.archive.org/details/Poster_ministerVanTabak_759

========================================
Name:drs.J.G.M. Alders.
Office / work:ex-Minister VROM.
Country:Nederland
Address:
City:
Country:Nederland.

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / milieu criminaliteit / gevaar- en schade toebrengen volksgezondheid (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
=========================================
Name:drs.R.F.M.Lubbers.
Office / work:ex-minister-president
Country:Nederland
Address:
City:
Country:Nederland.
Profile:
EEN GROOT KARWEI VRAAGT OM EEN STERKE PARTIJ
http://www.archive.org/details/Cda-poster1994


http://www.archive.org/details/RuudLubbers_438

http://www.archive.org/details/DeStranding
http://www.archive.org/details/Kroniek1994
http://www.archive.org/details/IRT-affaire-drugs
De hoofdrolspelers van mismanagement in Nederland rouleren,krijgen goudenhanddrukken,Koninklijke onderscheidingen,en er zijn spelers die gewoon weer terugkeren op de oude post.(Ernst Hirsch Ballin als Minister van Justitie)

http://www.archive.org/details/Roulatiesysteem
http://www.archive.org/details/AkteNotarieelNederlandseStaat

POCHERS VAN DE CDA

http://www.archive.org/details/PochersVanDeCda

http://www.archive.org/details/HirschBallin
http://www.archive.org/details/POSTER-word-wakker-schapen
http://www.archive.org/details/WAARSCHUWING_21
http://www.archive.org/details/POSTER-sheeple_462

RUUD LUBBERS:
De nobele bandiet van het CDA die stal van de armen om zijn buit te verdelen onder de rijken.(precies omgekeerd als Robin Hood)Main-offence:deelname georganiseerde misdaad  (verwijs minister van algemene zaken)

http://www.archive.org/details/UnhcrRuudLubbers
http://www.archive.org/details/WorldWideGovernmentFund_part1And2
http://www.archive.org/details/RuudLubbersOpusDei
http://www.bornpower.de/opus/start1.htm
http://www.odan.org/
http://www.archive.org/details/JesuitInfiltration
http://www.archive.org/details/ParlementairOnderzoekSektenBelgie
http://www.archive.org/details/DeKatholiekeZiekte
http://www.archive.org/details/DieHeiligeMafiaDesPapstes
http://www.archive.org/details/TheVaticansMafia
http://www.archive.org/details/ThePapalBillions
http://www.archive.org/details/Staempfle-meinKampf_488
http://www.archive.org/details/BushHolyWar_557
http://www.archive.org/details/UsHolyWar
http://www.archive.org/details/BushKingdomOfGod_896

CHRISTIAN FUNDAMENTALISM

http://www.youtube.com/watch?v=2STDH14aJVk
http://www.archive.org/details/RomesNewWorldOrder
http://www.archive.org/details/TheNewWorldOrder_502
http://www.archive.org/details/SuzanneStatlandCollectionInHolocaustStudies
http://cdbaby.com/cd/audiorarities2
http://www.archive.org/details/TodaysWorldMustLearnFromHitlersInferno
http://www.youtube.com/watch?v=gnXspXx4tyA
http://www.archive.org/details/HomepageKarelDeWerd
http://www.archive.org/details/HaatzaaienOpInternet
http://www.youtube.com/watch?v=2rbxlXkr66o

Sub-offence:
=========================================
(onderzoek banken in nederland 2014)
"eerlijke Bankwijzer"
http://www.archive.org/details/EerlijkeBankwijzer
http://www.archive.org/details/TaxAvoidanceDutchBanks

--------------------------------------------------------------
RABOBANK
menselijk gezicht,maatschappelijke verantwoording in de samenleving,de krachtige bank met bevlogen bankiers,waar medewerkers graag werken,klanten graag komen.Kreten als: betrokken,dichtbij,toonaangevend,respect en integriteit.

LIBOR fraude
http://www.archive.org/details/RabobankCrimineleOrganisatie
http://www.archive.org/details/RABOBANK-libor
http://www.archive.org/details/HetVolkAlsOnderpand
http://www.archive.org/details/RABOBANKWITWASPRAKTIJKEN
http://www.archive.org/details/FarmlandGrabbingInEurope
http://www.archive.org/details/RABOBANKDrugkartels
=========================================
Name:drs.P.L.B.A. van Geel.
Office / work: diverse functies gedaan binnen overheid
Country:Nederland
Address:
City:
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken).Van Geel is sinds 2013 lobbyist frisdrankindustrie.
Sub-offence:

Profile info:
http://www.houseofrepresentatives.nl/
=========================================
Name:drs.Jan Pronk.
Office / work:diverse functies gedaan binnen overheid
Country:Nederland
Address:
City:
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
=========================================
Name:mr.A.Rouvoet.
Office / work:minister van  Jeugd en gezin
Country:Nederland
Address:
City:
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:bedrog

Profile info:
http://www.houseofrepresentatives.nl/
=========================================
Name:Erica Terpstra.
Office / work:ex-staatssecretaris van volksgezondheid
Country:Nederland
Address:
City:
Country:Nederland
Profile: http://www.spock.com/q/Erica-Terpstra

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken) (Zij overleed in 2014) volgens de berichten een niet natuurlijke dood.
Sub-offence:
=========================================
Name:Dr.Els Borst-Eilers.
Office / work:ex-minister van vws
Country:Nederland
Address:
City:
Country:Nederland
Profile: http://www.spock.com/q/Els-Borst-Eilers

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence: Was duidelijk meer betrokken bij degenen die het leven wilde beeïndigen dan bij degenen die zolang mogelijk een gelukkige dag wilden.Heeft het in spreekbeurten alleen over de klassieke situaties van euthanasie [ rapport "Medische besluitvorming aan het einde van het leven", VU medisch Centrum Amsterdam en Erasmus MC Universitair Centrum Rotterdam,2003]: schreef over de onderwerpen sedatie / pil van Drion (blz 107 - 10.5 opvattingen) maar niet over de gevaren van sociaal-economische euthanasie,het gevaar van misbruik "sociaal-Darwinisme". (PRO-EUTHANASIE -lees- Peter Singer,C.W. Rietdijk "De Holle diamant" en Ezekiel Emanual,USA ), "Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens" Karl Binding / Alfred Hoche  1920.

OUTSIDERS DIE KRITIEK UITEN

http://www.archive.org/details/NeueRevueEuthanasieTheNetherlands
http://www.archive.org/details/CanardsInDeMedia

http://www.archive.org/details/BoekbesprekingOverEuthanasie_60
http://www.archive.org/details/SociaalDarwinisme
http://www.archive.org/details/OnderbezettingInVerpleeghuiszorg
http://www.archive.org/details/Zelfmoordpil
http://www.archive.org/details/MensenrechtenEnKiezenInDeZorg
http://www.archive.org/details/EconomischeEuthanasie_596

Sociale en economische euthanasie zou in Nederland niet aan de orde zijn volgens de regering.Informatie is onjuist bevat welbeschouwd geen nieuws en was reeds jaren bekend.Het is stemmingmakerij,het verdraaien van de feiten en vergelijken met Nazi-Duitsland zou bovendien verraden van een groot gebrek aan respect voor de ingewikkelde vraagstukken die aan de Euthanasie ten grondslag liggen.Als er iets mis gaat in de zorg zijn dat incidenten en is het niet structureel.(zo weet men de kritiek opzij te schuiven.

DOCUMENTAIRE

http://www.youtube.com/watch?v=Fnu_5zXsB7A


MEDIA

http://www.archive.org/details/DutchMercyKilling


ARMOEDE EN UITSLUITING

http://www.archive.org/details/CouncilConclusionsOnHumanRightsAndDemocracy
http://www.archive.org/details/EuDeclarationCombatingPovertyAndSocialExclusion
http://www.archive.org/details/ZemblaOverArmoedeInDeBijstand
http://www.archive.org/details/voedselbanken_EU
http://www.archive.org/details/MeerZelfdodingenDoorEuropeseBezuinigingen
http://www.archive.org/details/HowAusterityInDamagingOurHealthInEurope
http://www.archive.org/details/TheBodyEconomic

Els Borst: "medische missers"

http://www.archive.org/details/ElsBorstMedischeMissers
http://www.archive.org/details/kst-27400-XVI-94

"Engel Des Doods"

http://www.archive.org/details/EngelDesDoods

==================================
Name:Dr.Mariëtte (Jet) Bussemaker.
Office / work:staatssecretaris volksgezondheid (2008)
Country:Nederland
Address:
City:
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:

http://www.archive.org/details/Discriminatie
http://www.archive.org/details/UnEliminationRacismAndXenophobia
http://www.archive.org/details/StopHateCrime
http://www.holocaust-memorial-day.nl/
Profile info:
http://www.houseofrepresentatives.nl/
http://www.archive.org/details/LinksActieverledenBussemaker

=========================================
Name:mr.Maxime.J.M.Verhagen
Office / work: Ministerie van Buitenlandse Zaken (Minister van Buitenlandse Zaken 2008)
Country:Nederland
Address:
City:
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:bedrog op het onderdeel mensenrechtenbeleid en anti-racisme.Ze tappen uit een ander vaatje (niet alleen Verhagen),geheel de Tweede Kamer,n.l. niet dat van de mensenrechten, maar dat van de Bilderbergers.Verhagen is tevens een huichelaar en draaikont.

http://www.archive.org/details/MisdrijvenXenofobischeAard2009
http://www.archive.org/details/NederlandMensenrechten
http://www.archive.org/details/DurbanReview2009
http://www.archive.org/details/Discriminatie

http://www.archive.org/details/UnEliminationRacismAndXenophobia
http://www.archive.org/details/StopHateCrime
http://www.holocaust-memorial-day.nl/
Profile info:
http://www.houseofrepresentatives.nl/
=========================================
Name:mr.L.M.Bruins.
Office / work:Raad van Toezicht voor de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden (2008)
Country:Nederland
City:Den Haag
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
=========================================
Name:mr.R.N.Paris.
Office / work:Rechtbank Den Haag (rechter) 2008
Country:Nederland
City:Den Haag
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / corrupte rechter bij rechtbank Den Haag.
http://www.archive.org/details/KG071314
Sprak in Kort Geding in 2008 over de vraag of een notariële akte een executoriale titel kon zijn,en wanneer de andere partij niet aanwezig was bij de ondertekening van de akte bij de notaris,dan mocht de notaris de akte niet als grosse "In naam der koningin" uitgeven.Daarover mocht mr.Paris zich buigen in KG,maar deze corrupte rechter ging verwijzingen over de inhoud en de vorm van de opstelling van de akte opnemen in het vonnis,(vage verwijzingen).De inhoud van een notariële rechter is aan de gewone rechter,als men de onjuistheid van de notariële akte wenst te betwisten.
Sub-offence:
=========================================
Name:J.J.F.Versluijs. (ambtenaar)
Office / work:Den Haag (ministerie van Justitie) 2008
Country:Nederland
City:Den Haag
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / negationistische houding,gedrag tijdens uitoefening van het ambt (verwijs minister van algemene zaken)

Sub-offence:
=========================================
Name:Ed van Thijn. (ex-minister van binnenlandse zaken)
Office / work:Den Haag
Country:Nederland
City:Den Haag
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
=========================================
Name:Hedy 'd Ancona. (ex-minister van WVC)
Office / work:Den Haag
Country:Nederland
City:Den Haag
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
=========================================
Name:mr.J.A.Blok. (ex-Hoofd-Officier van Justitie Den Haag.
Office / work:Den Haag
Country:Nederland
City:Den Haag
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:

http://www.archive.org/details/AanklachtEuropeseCommissieTegenNederland1994
http://www.archive.org/details/KlachtEuropeseCommissie1994

=========================================
Name:drs.H.E.Grootmeijer. (gerechthof Den Bosch 1995)
Office / work:Den Bosch
Country:Nederland
City:Den Bosch
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / negationistische houding,gedrag tijdens uitoefening van het ambt (verwijs minister van algemene zaken) http://www.archive.org/details/HansGrootmeijer

http://www.archive.org/details/DeclaratieVanAcademischeVrijheid

Sub-offence:
=========================================
Name:mr.Nebahat Albayrak. (staatssecretaris van Justitie 2007-2008)
Office / work:Den Haag
Country:Nederland
City:Den Haag
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:reduceren rechtsbijstand

Profile info:
http://www.houseofrepresentatives.nl/
=========================================
Name:Dr.A.Klink. (minister van WVC 2007-2008)
Office / work:Den Haag
Country:Nederland
City:Den Haag
Country:Nederland


Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:

Profile info:
http://www.houseofrepresentatives.nl/
=========================================
Name:drs.A.P.W.Melkert. (ondersecretaris-generaal UNDP)
Office / work:New York ,USA
Country:USA
City:New York
Country:USA

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
=========================================
Name:drs.M.A.Ruys. (staatssecretaris-generaal SZW), sinds 2008-2009 directeur-generaal Belastingdienst.
Office / work:Den Haag
Country:Nederland
City:Den Haag
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken), holocaust denial,Art.137C.Jurisprudentie Gerechtshof Amsterdam 27 april 2000,zaak Siegfried Verbeke en Anne Frank Stichting over het onbelangrijk achten van dagboeken Anne Frank door o.a. echtheid te ontkennen en verspreiding materiaal.
Sub-offence: (het verstrekken van valse informatie aan burgers inzake het systeem -terwijl hij vooraf weet dat het niet zo is-).Verklaring door Ruys (SZW): kenmerk:CPI/05/52239 / brief /15-07-2005 /"Dit systeem is juist ontworpen om vriendjespolitiek en cliëntelisme tegen te gaan" Het systeem van de nederlandse overheid.Het hoofd van de belastingdienst ANBI-team  (2009) loochent de holocaust met een beschikking waarin  hij de holocaust studie projecten "Hitler's Inferno"en "40 Maanden Oranienburg  niet van algemeen nut acht.(Hij die, in de uitoefening van een ambt,beroep of bedrijf opzettelijk discrimineert maakt zich  hierdoor strafbaar).Art.137c Wetboek van Strafrecht.

ANBI (directeur-generaal belastingdienst) 2008

http://www.archive.org/details/AlfabetischeLijstAnbi-instellingen
http://www.archive.org/details/VoorwaardeAnbi-statusBelastingdienst
http://www.archive.org/details/ANBI-integriteitseisen
http://www.archive.org/details/Aanvraag-anbiStichting
http://www.archive.org/details/HitlersInfernoHolocaustRapportAanBuma-stemra2008
http://www.archive.org/details/BelastingdienstAnbi-teamSommatie_62
http://www.archive.org/details/BriefAnbiAanTweedeKamerJ.c.Jager2009
http://www.archive.org/details/DeNotaris
http://www.archive.org/details/NotarieleAkten
http://www.archive.org/details/DeZorgplichtVanDeNotaris
http://www.archive.org/details/BewijswaardeNotarieleAkte
http://www.archive.org/details/AmbtseedNotaris
http://www.archive.org/details/OpleggenValsheidsprocedureBelastingdienst2009
http://www.archive.org/details/RangordeBewijsrechtleer
http://www.archive.org/details/ModelGedragscodeRijkTegenRassendiscriminatie
http://www.archive.org/details/BeschikkingAnbi-team2009
http://www.archive.org/details/NederlandMensenrechten
http://www.archive.org/details/DeclaratieVanAcademischeVrijheid
http://www.archive.org/details/AkteNotarieel16-07-2004
http://www.archive.org/details/EersteGrosseNotarieel08-10-2007
http://www.archive.org/details/BelastingdienstRegistratieAkte-714479
http://www.archive.org/details/StatuutStichting
http://www.archive.org/details/TweedeKamerStrafbaarstellingHolocaustNegationisme

http://www.archive.org/details/Eu-ontwerpresolutieExtremismeInEuropa
http://www.archive.org/details/StopHateCrime
http://www.archive.org/HolocaustEducationUnesco
http://www.archive.org/details/StrategischePlanningPrint-versie
=========================================
Name:mr.drs. J.C. de Jager (staatssecretaris van financiën 2009)
Office / work: Den Haag
City:Den Haag
Country:Nederland
City:Den Haag
Country:Nederland
Name:J.F. van de Poll
Office / work: belastingdienst administratie Heerlen
City: Heerlen
Country: Nederland

Main Offence: deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Het maatschappelijk niet nuttig achten "Hitler's Inferno" en "40 Maanden Oranienburg" in combinatie het standhouden de les van gisteren en bwaarschuwen tegen racisme en discriminatie door IFUD
 of Human Right,door de belastingdienst lichtvaardig omgaan bij de beoordeling van ANBI-status,door enkel het handelsregister te raadplegen,en daarbij notariële akten te negeren waar alles verder is vastgelegd over de stichting en de projecten,doelen en besteding gelden en vermogen.Art.137c Wetboek van Strafrecht.Holocaust revisionisme.Verwijs naar jurisprudentie Gerechtshof Amsterdam 27 april 2000.Zaak Siegfried Verbeke tussen Anne Frank Stichting "in twijfel trekken" dagboeken Anne Frank.

Sub Offence:

http://www.archive.org/details/StrafbaarstellingHandelingenRacistischeEnXenofobischeAard
http://www.archive.org/details/kst-28684-133
http://www.archive.org/details/AlgemeenNutBeogendeInstellingen
http://www.archive.org/details/BelastingdienstAnbi-teamSommatie_62
http://www.archive.org/details/VerzoekStrafvervolgingMinisterVanAlgemeneZakenNederland
http://www.archive.org/details/TweedeKamerBevestigingVerzoekVervolgenMinisterAz
http://www.archive.org/details/VerzoekschriftEuropeesParlement2009_919
http://www.archive.org/details/BriefAnbiAanTweedeKamerJ.c.Jager2009
http://www.archive.org/details/BelastingdienstAnbi
http://www.archive.org/details/OpleggenValsheidsprocedureBelastingdienst2009
http://www.archive.org/details/Valsheidsprocedure

http://www.archive.org/details/BelastingdienstOndernemingenHelmond
http://www.archive.org/details/SamenvattingOverRacisme_2014
http://www.archive.org/details/ARES61225
http://www.archive.org/details/BCAUPB14049

http://www.archive.org/details/ControleHandelsregisterKvk_2011
http://www.archive.org/details/valsheidsprocedure-kvk
http://www.archive.org/details/DMO-OHW-U-3100134
http://www.freewebs.com/audio-rarities/
http://www.archive.org/details/NederlandHolocaustNegationisme

http://www.archive.org/details/KaderbesluitRacisme2008913JBZ
http://www.archive.org/details/IP1475NL
http://www.archive.org/details/Stcrt24Maart2006Nr60
http://www.archive.org/details/SOMMATIE
http://www.archive.org/details/VerbekeRevisionisme
http://www.archive.org/details/JeroenDijsselbloem
http://www.archive.org/HateCrime2014NL

DE NOTARIËLE AKTE

http://www.archive.org/details/DeNotarieleAkte

(de brief door de Tweede Kamer der Staten
 Generaal over "behandeling Wetsvoorstellen Hitler's Inferno" staat onder ambtseed der notaris,en is onderdeel van de aanhechtingen van een notariële akte
"Wet op het notaris ambt" http://www.archive.org/details/WetOpHetNotarisAmbt


http://www.archive.org/details/BehandelingWetsvoorstellenHitlersInferno
http://www.flipsnack.com/flips/fdpmech1
Het voeren van een valsheidsprocedure:Uitleg in de situatie volgens belgisch recht door elfri.be,(de nederlandse uitleg kan hierin niet erg veel verschillen).
http://www.archive.org/details/AfrekeningenNotaris
http://www.archive.org/details/Verstekvonnis
JURISPRUDENTIE BELEDIGING VERSUS VRIJHEID MENINGSUITING (rechtbank Den Haag) 2013
http://www.archive.org/details/JurisprudentieBelediging

=========================================
Name:mr.drs.L.C. (Elco) Brinkman
Office / work:
Country:Nederland
City:
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken).Lobbyist van tabaksindustrie en bouw.Moest opstappen bij Philadelphia zorg in 2008,waar Hij in het bestuur zat,en waar was gebleken van miljoenentekorten.De bestuurders aldaar hadden meer aandacht voor de aankoop van vastgoed en projectontwikkeling dan voor zorg aan gehandicapten.Brinkman Top volksverlakker.Heeft kanker gehad.
Sub-offence:Brinkman lobbyist met gewetenloos doortrapte persoonlijkheid en sluw CDA-er.Zit in de politiek en nam in 2012 afscheid als voorzitter van Bouwend Nederland.
=========================================
Name:mr.N.C.H. Blankevoort (Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 2008)
Office /work: Rechtbank Amsterdam
Country:Nederland
City:Amsterdam
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / negationistische houding,gedrag tijdens uitoefening van het ambt (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
=========================================
Name:J.Smit (Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 2008)
Office / work:Rechtbank Amsterdam
Country:Nederland
City:Amsterdam
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / negationistische houding,gedrag tijdens uitoefening van het ambt (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
http://www.archive.org/details/KamerVoorGerechtsdeurwaarders
http://www.archive.org/details/ModelGedragscodeRijkTegenRassendiscriminatie
=========================================
Name:mr.H.J.L.Oomes (groenewegen en partners gerechtsdeurwaarders)
Office / work: vestiging Arnhem 
Country:Nederland
City:Arnhem
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / negationistische houding,gedrag  en tunnelvisie (holocaust studie-projecten) tijdens uitoefening van het ambt (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
http://www.archive.org/details/KamerVoorGerechtsdeurwaarders
http://www.archive.org/details/ModelGedragscodeRijkTegenRassendiscriminatie
http://www.archive.org/details/Revisionisme
=========================================
Name:mr. M.W. de Ruijter (gemachtigde H.J.L. Oomes,groenewegen en partners gerechtsdeurwaarders)
Office/ work:vestiging Arnhem
Country:Nederland
City:Arnhem
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / negationistische houding,gedrag  en tunnelvisie (holocaust studie-projecten) tijdens uitoefening ambt (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
http://www.archive.org/details/KamerVoorGerechtsdeurwaarders
http://www.archive.org/details/ModelGedragscodeRijkTegenRassendiscriminatie
=========================================
Name:mr. Hans Groenewegen (gerechtsdeurwaarder)
Office / work: Utrecht
Country:Nederland
City:Utrecht
Country:Nederland.
Company profile: Linkedin

http://www.linkedin.com/companies/groenewegen-en-partners-gerechtsdeurwaarders

Main-offence: deelname criminele organisatie onder de overheid.(verwijs minister van algemene zaken, ministeriële verantwoordelijkheid),o.a. holocaust negationisme en revisionisme in meest extreme vorm.Groenewegen en Partners,gerechtsdeurwaarders.Het een en ander zal niet automatisch inhouden,dat alle medewerkers die werken bij Groenewegen en Partners, schuldig zijn aan  plegen misdrijven.Voorts legt Groenewegen in opdracht van de nederlandse Staat derdenbeslag bij gemeente Geldrop-Mierlo (afdeling werk en inkomen lokatie helmond).Hij legt dit derdenbeslag op 21 oktober 2010,maar wordt ook geacht te weten dat hij het beslag ook persoonlijk binnen 8 dagen moet betekenen aan (schuldenaar  de heer W) (W geniet een bijstandsuitkering),echter de betekening aan (W ) is pas op dag 15.Dan kan de rechter het beslag ongeldig verklaren.Groenewegen is bekend geacht dat (W),of zijn stichting en eenmanszaak geen advocaat krijgen toegewezen tegen de Nederlandse Staat.

http://www.archive.org/details/Dwangbevel
http://www.archive.org/details/GroenewegenGerechtsdeurwaardersOverCdHitlersInferno
http://cdbaby.com/cd/audiorarities2
http://www.archive.org/details/SuperDPressRelease
http://www.archive.org/details/KamerVoorGerechtsdeurwaarders
http://www.archive.org/details/Gerechtsdeurwaarders
http://www.archive.org/details/ToegangTotDeRechterEnRechtOpProcureurInNederland
http://www.archive.org/details/LatenInformerenOverRechtsmiddelen
http://www.archive.org/details/Rechtsbijstand1997
http://www.archive.org/details/JuridischLoketEindhoven
http://www.archive.org/details/ExecutieVerkoop
http://www.archive.org/details/BetekeningDerdenbeslag

REVISIONISME

http://www.archive.org/details/Revisionisme


http://www.archive.org/details/ModelGedragscodeRijkTegenRassendiscriminatie

FREE E-BOOK HOLOCAUST (PDF)
http://www.archive.org/details/40MaandenOranienburg_844

ORDER CD  / MP 3 HOLOCAUST
http://cdbaby.com/cd/audiorarities2

Information:

[EN]

http://www.archive.org/details/UnitedStatesCopyrightOffice2008HitlersInferno
http://www.archive.org/details/SuzanneStatlandCollectionInHolocaustStudies
http://www.archive.org/details/TodaysWorldMustLearnFromHitlersInferno
http://cdbaby.com/cd/audiorarities2
http://www.archive.org/details/DiagramAudio-rarities
http://www.archive.org/details/SuperDPressRelease

[NL]

http://www.archive.org/details/HitlersInfernoHolocaustRapportAanBuma-stemra2008
http://www.archive.org/details/TweedeKamerStrafbaarstellingHolocaustNegationisme
http://www.archive.org/details/HogeRaadVeroordeeltGrensoverschrijdendRevisionisme_653
http://www.archive.org/details/TweedeKamerRassendiscriminatie2007-2008
http://www.archive.org/details/BriefMinisterVanJustitieHirschBallinStrafbareDiscriminatie
http://www.archive.org/details/EersteGrosseNotarieel08-10-2007
http://www.archive.org/details/DeNotaris
http://www.archive.org/details/DeZorgplichtVanDeNotaris
http://www.archive.org/details/BewijswaardeNotarieleAkte
http://www.archive.org/details/NotarieleAkten
http://www.archive.org/details/AmbtseedNotaris
http://www.archive.org/details/VonnisInKortGedingRechtbankDenHaag2008
http://www.archive.org/details/ExecutorialeMaatregelenTegenNederlandseStaat2008
http://www.archive.org/details/SchriftelijkeVerklaringDoorMinisterVanAlgemeneZakenBalkenende2008
http://www.archive.org/details/ToegangTotDeRechterEnRechtOpProcureurInNederland
http://www.archive.org/details/LatenInformerenOverRechtsmiddelen
http://www.archive.org/details/JuridischLoketEindhoven
http://www.archive.org/details/GevestigdeOrde
http://www.archive.org/details/InterviewOverDemocratie-ned3_562
http://www.archive.org/details/RechtspraakInNederland

DECLARATION OF ACADEMIC FREEDOM
[EN-NL]

http://www.archive.org/details/DeclarationOfAcademicFreedom
http://www.archive.org/details/DeclaratieVanAcademischeVrijheid


EU-ONTWERPRESOLUTIE EXTREMISME
http://www.archive.org/details/Eu-ontwerpresolutieExtremismeInEuropa

STRATEGISCHE PLANNING
http://www.archive.org/details/StrategischePlanningPrint-versieProfile info: mr. Hans Groenewegen (Groenewegen en Partners,gerechtsdeurwaarders)
http://www.linkedin.com/pub/hans-groenewegen/a/737/6b5
http://www.tinyurl.com/ykjoegz
http://www.groenewegen.com/

MAIN-PAGE IFUD OF HUMAN RIGHTS
http://ifudofhumanrights.webs.com/

=========================================
Klokkenluiders schuwen het niet om de zorgvuldig verborgen gehouden schaduwkanten van politiek,religies en bedrijfsleven aan het licht te brengen.Vaak worden ze dan ook door hun activiteiten onderworpen aan uitsluiting en nog erger.Het gaat om kerkelijke en linkse milieu netwerken,wapenindustrie,farmaceutische,olie,banken,bouwprojecten enz. Samen met corrupte politici,rechters en ambtenaren die hier in Nederland,Europa en  zelfs in de Wereld het voor het zeggen hebben.De gemeente  Geldrop-Mierlo maakt slechts een klein onderdeel uit van dit verderfelijke duivelse systeem.Niet alle ambtenaren die bij de overheid en bij de gemeente  werken zijn crimineel,maar dat zij onder een crimineel-systeem werken is duidelijk.
http://www.archive.org/details/JesuitInfiltration
http://www.archive.org/details/TheVaticanMafia

Name:Gemeente Geldrop-Mierlo
Office / work: Geldrop / Mierlo 
Name: M.J.D. Donders-de Leest | W.A.J. van Hirtum | J.P.F. van Zeeland | W.H.P.M. Vissers | R.B.G. Hoekman-Sulman | F.J.M.C. Stravers | M. Kluitmans | J. Wagter-Hoogendam | J.A.T.M. van de Laar | T.Schouten | H.H. van den Einden | P.J.C.van Moorsel | H.E.J. van Weert | A.G.H. Teunisse | college van burgemeester en Wethouders gemeente Geldrop-Mierlo (samenstelling 24-02-2010) en alle fractievoorzitters van de gemeente Geldrop-Mierlo van de politieke partijen.(met aanvulling nieuwe raad,na verkiezingen): G.G.J.M. van den Mosselaar | P.J. Looijmans | W.H.M. Maasakkers | M. Verdouw van den Boom | ( hoofd Welzijn en Zorg 2011 Marion van Sante ) | (senior advisor Welzijn en Zorg  2009-2011 Martie Jeuken )  beleidsmedewerker werk en inkomen afdeling helmond van gemeente Geldrop-Mierlo 2011, Weblinks-CDA  linkedin Martie Jeuken http://nl.linkedin.com/pub/martie-jeuken/18/8a4/685 | A.Hendriks | R.H.M. van de Burgt | R.J.M. van Otterdijk |  N.Engbers | T.F.W.M. van den Reek | M.C. den Hijer | M. Verdouw-van den Boom | L.M. Sjouw | B.W.A. Cuppen | A.G.J. van Happen | T.Schouten | M.J. Kuipéri-Meesters | J.F.P. Meulendijks v d Pasch  | J.H.G. Peters Rit | J.A.T.M. van de Laar | A.C.M. van den Bulk | G.M.j. Jeucken | M.J.J. Claasen | I.A.J.G. Neele-Janssen | T.Steenbakkers | H.E.J. van Weert | C. Blok-Tourpoy | C.E. Aarts-Averink | H.J.M. Dielis | F.J.M.C. Stravers |

FINANCIËLE MALVERSATIES GELDROP-MIERLO
Burgemeester Donders- de Leest (CDA) is een bekend figuur uit de Geldrop-Mierlose financiële varkensstal.Met frauderen maskeerde B&W samen met de Raad  de jaarstukken.
http://www.archive.org/details/BurgemeesterDondersDeLeestVerkiezingenGeldropEnMierlo2014
http://www.archive.org/details/FraudeOverheidGemeentenEnProvinciesJaarstukken
mensenrechten en de tweede wereldoorlog worden -zoals  door de Nederlandse overheid- ook door Geldrop-Mierlo ingezet als politiek instrument.http://www.archive.org/details/DodenherdenkingGeldropMierlo2014

http://www.archive.org/details/MensenrechtenbeleidGeldropMierlo_20141021_0640
http://www.archive.org/details/GemeenteGeldropMierloDiscrimineert_201505
http://www.archive.org/details/NederlandShelterCityMensenrechtenverdedigers
http://www.archive.org/details/DecentralisatiesMensenrechtenGeldropMierlo
http://www.archive.org/details/ZetEenStreepDoorDiscriminatie
http://www.archive.org/details/BetekeningAanTweedeKamer

TOELICHTING: burgerschapsplicht-bestrijden discriminatie. http://www.archive.org/details/burgerschapsplicht


Rassendiscriminatie in algemene bewoording,meer in detail: voor het begrip "ras " wordt uitgegaan van de definitie in het IVUR; Internationaal Verdrag ter Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie en van de uitleg die de Hoge Raad daaraan geeft in Haar jurisprudentie.De Rijksoverheid heeft voor Haar werknemers een gedragscode:
http://www.archive.org/details/ModelGedragscodeRijkTegenRassendiscriminatie

JAARREKENINGEN GEMEENTE GELDROP-MIERLO (manipulatie)
http://www.archive.org/details/DossierGemGeldropMierloVerhoef


VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN VNG

http://www.archive.org/details/Anti-discriminatieVng
http://www.archive.org/details/gemeentelijke-antidiscriminatievoorzieningen-31439
http://www.archive.org/details/HandreikingAanpakLokaleDiscriminatie

http://www.archive.org/details/belediging_822
http://www.archive.org/details/Anti-discriminatieToespraakBalkenende
http://www.archive.org/details/Misstanden-respectBalkenende

DELICTSOMSCHRIJVING: het welbewust (systematisch) bannen of extreem minimaliseren van historische gebeurtenissen over de holocaust,de combinatie van het bannen met racistische en/of  opruiende propaganda (agitatie).Verwijs ook naar centrale overheid,de Minister van Algemene Zaken.
Country: Nederland

Nederland beschikt over een door de overheid piramidaal aangestuurd uitgebreid netwerk van antidiscriminatiebureaus die over de deskundigheid beschikken maar niet objectief naar de burgers werken,en  de overheid in bescherming nemen.

http://www.geldrop-mierlo.nl/

http://www.archive.org/details/Anti-discriminatieVoorzieningGeldrop-mierlo
http://www.archive.org/details/GemeentelijkeAntidiscriminatievoorzieningenIn2010

Main offence: deelname of ondersteunen van handelingen van racistische,negationistische of xenofobische aard,deelname criminele organisatie.Een overheidsinstelling van holocaust ontkenners die zich in de media maar al te graag met anti-fascisme identificeren. http://www.archive.org/details/Church-basedAntisemitism

achterban gemeente Geldrop-Mierlo:
Extreem-Linkse groeperingen met netwerken en dwarsverbanden tot in de hogere politiek waar men allerminst nauw neemt met begrippen als geweldloosheid en tolerantie.
http://www.archive.org/details/Extreem-Links
Samen met de verpolitiekte extreem-linkse door de overheid gesubdidieerde (zogenaamde) anti-discriminatiebestrijders en ultra-conservatieve-katholieken van kindermisbruikers en holocaust ontkenners uit hogere en middenklasse met sleutelposities in onderwijs,vakbonden,rechtspraak,media en politiek.Daarbij spelen ook vaak nog persoonlijke belangen een rol profileringsdrang, genieten een onaantastbare status binnen de katholieke achterban.Kunnen hierdoor een  eigen racistische agenda nastreven waarschijnlijk om hoger in de pikorde te komen, en de holocaust ondergeschikt vinden.Normaal is racisme strafbaar bij Wet, Europese en Internationale Verdragen."Orde van het Heilig Graf" Deus Lo Vult.  http://www.archive.org/details/OrdeVanHetHeiligGrafhttp://www.archive.org/details/AnneFrankStichting_365
http://www.archive.org/details/MetRechtDiscriminatieBestrijden
http://www.archive.org/details/Discriminatie
http://www.archive.org/details/HateCrimesDiscrimination

JURISPRUDENTIE HR 
HOLOCAUST ONTKENNING
http://www.archive.org/details/HogeRaad_479
http://www.archive.org/details/HolocaustEducatonUnesco
http://www.archive.org/details/HaatmisdrijvenEu
http://www.archive.org/details/LjnBj6941

JURISPRUDENTIE GERECHTSHOF / CIVIELE RECHTSPRAAK

SMAADSCHRIFT
http://www.archive.org/details/LjnBo4035GerechtshofDenHaag
http://www.archive.org/details/LJN-AU0239

JURISPRUDENTIE HR PERSVRIJHEID
(HR 24 juni 1983,NJ1984,801)
http://www.archive.org/details/HrNj1984-801


Sub-offence:
http://www.archive.org/details/GratisInformatieOverPolitiek_436
http://www.archive.org/details/PeterSiebelt
http://www.archive.org/details/corporatisme-democratie
http://www.archive.org/details/AanvraagBasissubsidie2010
http://www.archive.org/details/BesluitToekenningBasissubsidieStichting
http://www.archive.org/details/OSCE-linken
http://textarchive.webs.com/page2.htm
http://www.archive.org/details/Discriminatie
http://www.archive.org/details/mensenrechten_368
http://www.archive.org/details/NormenEnWaarden
http://www.archive.org/details/DeclaratieVanAcademischeVrijheid
http://www.archive.org/details/DeWegVanDeKlokkenluider-keuzesEnDilemmas
http://www.archive.org/details/StrafbaarstellingHandelingenRacistischeEnXenofobischeAard
http://www.archive.org/details/ModelGedragscodeRijkTegenRassendiscriminatie

http://www.archive.org/details/StigmatiserenKlokkenluiders

TOLERANTIE IN MIERLO
http://www.archive.org/details/TolerantieInMierlo
http://www.archive.org/details/Nazi-marsenOpCdAlsWaarschuwing
http://www.archive.org/details/NationaalComite4En5Mei_744
http://www.archive.org/details/EntertainmentJournaal
http://www.archive.org/details/NederlandsePolitiebond
http://www.archive.org/details/TheBillboard
http://www.archive.org/details/LesVanGisteren
http://www.archive.org/details/InternationaleDagBestrijdingRassendiscriminatie
http://www.archive.org/details/veiligheidswijzer
http://www.archive.org/details/SpecifiekeAanpakAntisemitismeBlijftNodig
http://www.archive.org/details/IncidentenRondAntisemitisme
http://www.archive.org/details/IkBenDeToekomst
http://www.archive.org/details/GemeenteGeldropMierloDiscriminatie

NORMEN EN WAARDEN
http://www.archive.org/details/NormenEnWaarden
http://www.archive.org/details/Osce-conferentieNederland2004
http://www.archive.org/details/LJN-BF7284
http://www.archive.org/details/KlassiekeGrondrechtenVersusBijstand
http://www.archive.org/details/GrondrechtenTussenWalEnSchip
http://www.archive.org/details/ReintegratieEnDwangarbeid
http://www.archive.org/details/IncidentenRondAntisemitisme
http://www.archive.org/details/KamerstukkenAnti-discriminatie2009-2010
http://www.archive.org/details/BAWI-U201300373


NASLAGWERK BIJSTAND

http://www.archive.org/details/HandboekVoorDeBijstand
http://www.archive.org/details/MalverstatiesBijWerkpleinRegioHelmond

KLASSIEKE GRONDRECHTEN
(door deze rechten worden de burgers van ons land beschermd tegen machtsmisbruik van de overheid).Men kan zich als burger afvragen of er thans sprake is van een regering die absolutische trekken heeft,of treden wij het tijdperk van staatsabsolutisme en onbegrensde wetgevende macht in.Is staatsmacht onbepaald gebiedend,beschikkend over personen over hun leven,over hun rechten.Wanneer is sprake dat burgers uit algemeen belang hun "klassieke grondrechten"moeten worden beperkt?

http://www.archive.org/details/BurgerplichtenVerplichteArbeidEnDwangarbeid
http://www.archive.org/details/OmbudsmanBestaansminimum
http://www.archive.org/details/kst-33207-13
http://www.archive.org/details/Teeven-bestaansminimum

http://www.archive.org/details/E-006833-2011_NL
http://www.archive.org/details/ModerneWerkverschaffing
http://www.archive.org/details/KnellendeControleInDeBijstand

http://www.archive.org/details/OproepAanNederlandseGemeentenSteunenEu-regelingMinstbedeelden
http://www.archive.org/details/NotaArmoedebestrijdingGeldrop-mierlo_2012
http://www.archive.org/details/ViaDeRechterZorgOpeisen


EUROPESE KLACHT

In het Romeinse rijk was het de normaalste zaak van de wereld.Slaven werden voor allerlei doeleinden ingezet.

http://www.archive.org/details/Poster_integerHandelen_246
http://www.archive.org/details/ToenameEuthanasieVerzoekenEnZelfdodingenDoorBezuinigingen
http://www.archive.org/details/WetMaatschappelijkeOndersteuning
http://www.archive.org/details/HetGesprek_deKanteling
http://www.archive.org/details/Wet_WGBO
http://www.archive.org/details/2006-C146-01
http://www.archive.org/details/GoedBezig-mensenrechtenEnGemeenten
http://www.archive.org/details/OverheidMisbruiktBijstandwerkers

http://www.archive.org/details/bezuinigingen
http://www.archive.org/details/SamenSterk
http://www.archive.org/details/LatenDouchenDoorDeBuurman
http://www.archive.org/details/EvelienTonkensAffectiefBurgerschap
http://www.archive.org/details/briefThuiszorgmedewerkster
http://www.archive.org/details/thuiszorg
http://www.archive.org/details/EuropeseKwaliteitskalenderLangdurigeZorg
http://www.archive.org/details/SamenvattingBezuinigingenThuiszorg_786
http://www.archive.org/details/TerugtredendeOverheidEnMensenrechten
http://www.archive.org/details/EuropeanCharterOfTheRightsAndResponsibilitiesOfOlderPeople
http://www.archive.org/details/EconomischeEuthanasie_596
http://www.archive.org/details/EuropeanUnionLies_831


http://www.archive.org/details/FRA-haatmisdrijven
http://www.archive.org/details/VerslagEuropeseCommissie_2012
http://www.archive.org/details/TANDIS-DATABASE
http://www.archive.org/details/HumanDignity_176
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.archive.org/details/MinisterVerhagenMensenrechten
http://www.archive.org/details/Mensenrechtenrapportage2009
http://www.archive.org/details/RechtOpMenswaardigBestaan
http://www.archive.org/details/Ombudsman-beslagvrijeVoet
http://www.archive.org/details/InHetKrijtBijDeOverheid
http://www.archive.org/details
/CouncilConclusionsOnHumanRightsAndDemocracy
http://www.archive.org/details/GestapoMethodeOverheidTegenMensenInBijstand
http://www.archive.org/details/WetHuisbezoeken
http://www.archive.org/details/handhavingsaanpak_WWB
http://www.archive.org/details/Rapport_baasInEigenHuis
http://www.archive.org/details/AanscherpingSanctiebeleidAzw-wetgeving
http://www.archive.org/details/OverheidStrengereRegelgevingBijstand_2012
http://www.archive.org/details/NationaleOmbudsmanBeslagvrijeVoet
http://www.archive.org/details/2012-0000055081
http://www.archive.org/details/HartzIv-karlsruhe
http://www.archive.org/details/KlassiekeGrondrechten
http://www.archive.org/details/KlassiekeGrondrechten_550
http;//www.archive.org/details/DwangarbeidEnVerplichteArbeid_42
http://www.archive.org/details/HandvestVanDeGrondrechtenVanDeEuropeseUnie
http://www.archive.org/details/NotaGrondrechtenInEenPluriformeSamenleving
http://www.archive.org/details/Eu-richtsnoerenOverMensenrechtenverdedigers
http://www.archive.org/details/AanpakLokaleDiscriminatie
http://www.archive.org/details/AanpakDiscriminatieZuidoost-brabant

JURISPRUDENTIE HUISBEZOEKEN (tijdvak voor 2013)

http://www.archive.org/details/LjnBk4057
http://www.archive.org/details/LjnBk8928

VNG-KLOKKENLUIDERSREGELING

http://www.archive.org/details/Vng-briefKlokkenluidersregeling
http://www.archive.org/details/ModelgedragscodeVngAmbtenaren
http://www.archive.org/details/VngToelichtingKlokkenluiders
http://www.archive.org/details/VngKlokkenluiders
http://www.archive.org/details/BriefBzkKlokkenluidersregelingen
http://www.archive.org/details/kst-28844-13

http://www.archive.org/details/kst-28844-46


40 MAANDEN ORANIENBURG
http://www.archive.org/details/40MaandenOranienburg_844

HITLER'S INFERNO
http://cdbaby.com/cd/audiorarities2

EUROPEES
http://www.archive.org/details/BijlageFra_47
http://www.archive.org/details/VerzoekschriftEp-art194
http://www.archive.org/details/AdviesOverNederlandAanOsce_138
http://www.archive.org/details/TheDutchPropagandaAndTheMassMedia
http://www.archive.org/details/FalsAndDangerousPrinciplesOfTheUn
http://www.archive.org/details/EuropaVoorDeBurger
http://www.archive.org/details/EuropeForCitizens
http://www.archive.org/details/TheHardSell_290


=========================================
Name: GEMEENTE ZWOLLE

(dak en thuislozen)

http://www.archive.org/details/PressReleaseEu-wideStrategyForHomeless
http://www.archive.org/details/ArbeidsOngeschiktheidZiekteEnLetsel_791

http://www.archive.org/details/DakEnThuislozen

http://www.archive.org/details/WaardenNormenEnDeLastVanHetGedrag
http://www.youtube.com/watch?v=MfYM1kJzXRg

=========================================
GEDETINEERDEN IN EUROPA

http://www.archive.org/details/ToezichtOpMenswaardigeBehandelingVanGedetineerdenInEuropa
http://www.archive.org/details/RechtOpMenswaardigBestaan
http://www.archive.org/details/E-006833-2011_NL


=========================================

Name:drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels (ex-minister van VROM)
Office / work:
Country:Nederland
City:
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
=========================================
Name:mr. W.Sorgdrager (ex-minister van Justitie)
Office / work:
Country:Nederland
City:
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:

http://www.archive.org/details/AanklachtEuropeseCommissieTegenNederland1994
http://www.archive.org/details/KlachtEuropeseCommissie1994

=========================================
Name:dr.J.E.Andriessen (ex-minister)
Office / work:
Country:Nederland
City:
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken
Sub-offence:
=========================================
Name:J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen (ex-minister verkeer en waterstaat)
Office / work:
Country:Nederland
City:
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
=========================================
Name:mr.H.van den Broek 
Office / work:
Country:Nederland
City:
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
=========================================
Name:Ir.G.J.M.Braks
Office / work:
Country:Nederland
City:
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
=========================================
Name:drs.P.Bukman
Office / work:
Country:Nederland
City:
Country:Nederland
City:
Country:Nedeland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
=========================================
Name:mr.Frank Houben (commissaris van de Koningin in Noord Brabant)
Office / work: s-hertogenbosch
Country:Nederland
City:s'-hertogenbosch
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
=========================================
Name:Laurens-Jan Brinkhorst (ex-minister)
Office / work:
Country:Nederland
City:Den Haag
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
=========================================
Name:Dr.P.Winsemius (ex-minister)
Office / work:
Country:Nederland
City:
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
=========================================
Name:J.W.Voortman (kantoormedewerker)
Office /work: Groenewegen en Partners gerechtsdeurwaarders vestiging Arnhem
Country:Nederland
City:Arnhem
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad / negationistische houding en tunnelvisie tijdens uitoefening werkzaamheden  (holocaust studie-projecten) (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:
http://www.archive.org/details/GroenewegenGerechtsdeurwaardersOverCdHitlersInferno
http://www.tinyurl.com/yz6fjdw
http://cdbaby.com/cd/audiorarities1
http://www.archive.org/details/ExecutiemaatregelenDoorDeStaat
http://www.archive.org/details/ModelGedragscodeRijkTegenRassendiscriminatie
=========================================
Name:Dr.G. ter Horst (minister van BKZ,2008)
Office / work: Den Haag
Country:Nederland
City:Den Haag
Country:Nederland

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad (verwijs minister van algemene zaken)
Sub-offence:

Profile info:
http://www.houseofrepresentatives.nl/
=========================================
Name:mr.dr.J.P. Balkenende (prime minister of the Netherlands 2009)
Office / work:The Hague
Country:The Netherlands

City:The Hague
Country:The Netherlands
Profile: http://www.spock.com/q/Jan-Peter-Balkenende
           


Main-offence:Inleiding:Bij terrorisme zien de burgers vaak het beeld van aanslagen,bommen etc.Het terrorisme  tegen klokkenluiders door de Staat, is te lezen in een Declaratie van Academische Vrijheid.Ook  pogingen tot  het plegen van terrorisme zijn strafbaar.Bij terrorisme tussen staten kan men denken aan het voeren van illegale oorlogen of gebruiken illegale wapens. 
http://www.archive.org/details/DeclaratieVanAcademischeVrijheid

 State corporate crimes and terrorism (terrorisme en voorbereidingshandelingen door de Staat) against citizens and humanrightsdefenders / holocaust denial / propagandize neo-nazism / sabotage humanrights by the Dutch State / mislead parliament  and EU -fals reports and letters- /make redicul Anne Frank at nazi-Lauck internetsite (picture Wim Kok).[EN]
Gary Lauck is leider van de huidige incarnatie van de NSDAP/AO in de VS en de grootste producent van neo-nazi materiaal in de wereld.Wim Kok (voorzitter van de Raad van Toezicht Anne Frank Stichting) is waargenomen met  zijn afbeelding (computer animatie) op de site van Nazi Lauck.Lauck verkoopt via zijn internetsite o.a. boeken met titels als "Ausschwitz Waarheid of Leugen?" en "Did Six Million Really Die?". [NL]

 Deze premier  lapt ieder europees en internationaal Verdrag aan zijn laars wanneer het hem en zijn achterban ligt.Echter hij heeft wel steeds in de media de mond vol van rechtsstaat,mensenrechten en democratie.Balkenende is tevens een huichelaar en draaikont, (kameleontisch).Inval Irak 2003 begaan onder (mede) Zijn ministeriële verantwoordelijkheid oorlogsmisdaden.
Bij het aftreden (2010) van de minister-president,hierbij wordt een overdrachtsdossier ter hand gesteld en volgt de ondertekening dat alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van hun ambtsdragers worden doorgegeven cq overgenomen door de nieuwe minister president.Zelfs al worden stukken in deze zaak achtergehouden,dan is juridische gezien toch de nieuwe minister president van nederland bekend geacht met stukken zoals notariële akte,valsheidsprocedure.
http://www.archive.org/details/ParlementairOnderzoek

KABINET BALKENENDE IV
http://www.archive.org/details/Kabinet-Balkenende-IV-2007-2010

STRAFVERVOLGING
http://www.archive.org/details/HoogleeraarStrafrechtGeertJanKnoopsInvalIrak2003
http://www.archive.org/details/BushAndBlairTribunal

JURISPRUDENTIE HR OVER STRAFVERVOLGING MINISTER AZ
http://www.archive.org/details/JurisprudentieHr

JURISPRUDENTIE KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS
http://www.archive.org/details/KamerVoorGerechtsdeurwaarders

IFUD of Human Rights

http://www.archive.org/details/belediging_822
http://www.archive.org/details/VerzoekStrafvervolgingMinisterVanAlgemeneZakenNederland
http://www.archive.org/details/TweedeKamerBevestigingVerzoekVervolgenMinisterAz
http://www.archive.org/details/BalkenendeYadVashem
http://www.archive.org/details/DeclaratieVanAcademischeVrijheid
http://www.archive.org/details/JuridischLoketEindhoven

http://www.archive.org/details/HetDossier
http://www.archive.org/details/Gerechtsdeurwaarders
http://www.archive.org/details/NoblesseOblige

KLASSIEKE GRONDRECHTEN EN GRONDRECHTEN

voor meer details in beslagprocedures verwijzen wij naar proefschrift "insolventieprocedures en grondrechten"van J.Cornelis van Apeldoorn, Universiteit Tilburg  2009.

http://www.archive.org/details/VonnisInKortGedingRechtbankDenHaag2008
http://www.archive.org/details/EersteGrosseNotarieel08-10-2007
http://www.archive.org/details/Valsheidsprocedure
http://www.archive.org/details/SchriftelijkeVerklaringDoorMinisterVanAlgemeneZakenBalkenende2008
http://www.archive.org/details/Misstanden-respectBalkenende
http://www.archive.org/details/AmbtseedNotaris

INFORMATIE NOTARIELE AKTEN

http://www.archive.org/details/SamenvattingNotarieleAkten
http://www.archive.org/details/HetBesteVanTweeWerelden
http://www.archive.org/details/notarisambt

INFORMATIE VALSHEIDSPROCEDURE

http://www.archive.org/details/SamenvattingValsheidsprocedure

EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

http://www.archive.org/details/kst-20022003-277743-35b

BOEKEN

(de notariele akte) bewijsrechtelijke aspecten

http://www.archive.org/details/DeNotariswetJ.c.h.Melis

INFORMATIE VERSTEKPROCEDURE

http://www.archive.org/details/DutchEu-membershipUnderAttack

http://www.archive.org/details/SchriftelijkeVerklaringDoorMinisterVanAlgemeneZakenBalkenende2008


http://www.archive.org/details/SamenvattingVerstekprocedure
http://www.archive.org/details/AfschriftNotarieleAkte
http://www.archive.org/details/notarisambt
http://www.archive.org/details/AmbtseedNotaris
http://www.archive.org/details/AfrekeningenNotaris

ADVOCAAT

http://www.archive.org/details/JuridischLoketEindhoven

JURIDISCHE BESPREKING

http://www.archive.org/details/ExecutorialeMaatregelenTegenNederlandseStaat2008
http://www.archive.org/details/overdrachtsdossier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_kabinetsformatie

OSCE

http://www.archive.org/details/Osce-reportHateCrimes
http://www.archive.org/details/OSCE-linken
http://textarchive.webs.com/
http://www.archive.org/details/Discriminatie
http://www.archive.org/details/AdviesOverNederlandAanOsce_138

Link:

VERZOEK STRAFVERVOLGING MINISTER AZ
http://www.archive.org/details/ShadowDemocracy

http://www.archive.org/details/Poettering-balkenendeMeetingTheHague2007
http://www.archive.org/details/TheNewWorldOrder_502
http://www.archive.org/details/UnEliminationRacismAndXenophobia
http://www.archive.org/details/StopHateCrime
http://www.archive.org/details/Anti-discriminatieToespraakBalkenende
http://www.archive.org/details/DeNieuweWereldOrde
http://www.holocaust-memorial-day.nl/

http://www.archive.org/details/IntroductieVerdragVanLissabon
http://www.archive.org/details/ToespraakBalkenendeOndertekeningEuropeseGrondwet
http://www.archive.org/details/Dr-rathEu-vertrag
http://www.archive.org/details/Overheid
http://www.archive.org/details/h-tk-20072008-7779

http://www.archive.org/details/Misanden-respectBalkenende
http://www.archive.org/details/VerzoekStrafvervolgingMinisterVanAlgemeneZakenNederland
http://www.archive.org/details/TweedeKamerBevestigingVerzoekVervolgenMinisterAz
http://www.archive.org/details/BeslagleggingOpEigendommen
http://www.archive.org/details/VoorbeeldrolOverheid_23
http://www.archive.org/details/RechtsextremismeOpInternet
http://www.archive.org/details/ExecutiemaatregelenDoorDeStaat
http://www.archive.org/details/NederlandMensenrechten

http://www.archive.org/details/RapportOverNederlandAanDeEuropeseUnie2009_231
http://www.archive.org/details/CdaEu-promoMetMinisterDonner
http://www.archive.org/details/BriefDonnerHaatzaaienTweedeKamer
http://www.archive.org/details/Eu-brief2009_171
http://www.archive.org/details/VerzoekschriftEuropeesParlement2009_919
http://www.archive.org/details/OpiniepeilingEuropeseVerkiezingen2009
http://www.archive.org/details/StrategischePlanningPrint-versie

LISTIG EN GERAFFINEERD

Balkenende de listige en sluwe strateeg:bedriegerijen door te liegen en acteren door verleidingen en illusies.Deze CDA persoon is bijzonder intelligent gemeen ,en wreed.Het grootkapitaal is een van de passies waar deze (duivelse figuur) wel bij vaart.Met zijn lieftallige toespraken heeft hij  samen met de rest van  het Satansgebroed der Tweede Kamer nagenoeg het gehele Nederlandse  volk in de maling genomen.Dit is zuiver een Orwelliaans systeem onder de dekmantel van mensenrechten en democratie.

http://www.archive.org/details/IndianenverhalenBilderberg


http://www.archive.org/details/verkiezingsnederlaagCDA_2010

IRAK

De dubieuze rol die nederland gespeeld heeft ten aanzien van het chemische wapenprogramma van Irak in de jaren tachtig en de  illegale oorlog tegen Irak 2003 als daad van terroristisch misdrijf door de Nederlandse Staat.Als men de kabinetsreactie (en dus J.P. Balkenende) op het rapport Davids nadien in 2010,serieus zou nemen -dat doet niemand met een gezond verstand- zouden bomen tot in de hemel groeien,en dan zou de aarde plat zijn.

http://www.archive.org/details/IrakOorlogDOCUMENTAIRE OORLOG IRAK
http://www.archive.org/details/KorteDocumentaireRolNederlandOorlogIrak

http://www.archive.org/details/KroReporterOorlogIrak
http://www.archive.org/details/TweedeKamer23432Nr94

TWEEDE KAMER IRAK-DEBAT 2010

De slachtoffers van de oorlog in Irak doet de premier Balkenende niet veel,illegale oorlog verbonden oorlogsmisdaden zegt hem niets.Het zijn simpel (achteraf gezien) in de ogen van Balkenende "onvolkomenheden".Balkenende is geen Adolf Eichmann,maar wel  de manier tijdens het tweede kamer debat over Irak doet denken aan Eichmanns manier.Hoe Eichmann zijn rol in de massamoord later probeerde te bagatelliseren "ijskoud en simpel"
http://www.youtube.com/watch?v=Qtf5sI-duqA .Balkenende denkt en doet ook  ijskoud en simpel over de oorlog in Irak.

http://youtube.com/watch?v=Q_w404lBe4w
http://www.archive.org/details/TweedeKamerIrak-debat2010

http://www.youtube.com/watch?v=yzhIDzworJA
http://www.archive.org/details/Blair-cookWmdIraq
http://www.archive.org/details/operationiraqifr00unit
http://www.archive.org/details/HagueComplaint
http://www.archive.org/details/TheBush-cheneyDrugsEmpire_372
http://www.archive.org/details/BushMeetsBalkenende2008
http://www.archive.org/details/BushMeetsBalkenende
http://www.archive.org/details/TheBush-cheneyDrugsEmpire_521
http://www.archive.org/details/TheBush-cheneyDrugsEmpire_394
http://www.archive.org/details/RapportCommissieDavidsIrak
http://www.archive.org/details/VolkenrechtelijkMandaatIrak
http://www.archive.org/details/Sp-rapportIrak
http://www.archive.org/details/BriefBalkenendeRapportDavids
http://www.archive.org/details/TonyBlairOorlogIrak
http://www.archive.org/details/JaapDeHoopSchefferOorlogIrak
http://www.archive.org/details/FritsBolkensteinOorlogIrak
http://www.archive.org/details/OlieOorlogIrak
http://www.archive.org/details/OilWarIraq
http://www.archive.org/details/AmericaWentIntoIraqForOil
http://www.archive.org/details/TheCostsOfWar
http://www.youtube.com/watch?v=63D_JKbX4Hg
http://www.youtube.com/watch?v=UbDfYzq_HaQ
http://www.youtube.com/watch?v=UBrspkenZR4
http://www.archive.org/details/Bbc-interviewKofiAnnanIraqWar
http://www.archive.org/details/IraqSanctionsDeaths
http://www.archive.org/details/AgnesKantOorlogIrak
http://www.archive.org/details/JanPeterBalkenendeOorlogIrak
http://www.archive.org/details/KabinetsreactieCommissieDavidsIrak_426
http://www.archive.org/details/NederlandChemischeWapensIrak
http://www.archive.org/details/TerBevorderingVanDeInternationaleRechtsorde
http://www.archive.org/details/ChitcotReportIraqInquiry

BALKENENDE TREEDT AF

http://www.archive.org/details/BalkenendeTreedtAf
http://www.archive.org/details/DraaideurconstructiesEnVertrekregelingONDERSCHEIDING

http://www.archive.org/details/OnderscheidingBalkenende
http://www.youtube.com/watch?v=6m3pbWJpwRk
http://www.archive.org/details/OnderscheidingBalkenende_645
http://www.archive.org/details/MedalOfIllegalWarIraqBush
http://www.archive.org/details/MedalOfIllegalWarIraqBlair
http://www.youtube.com/watch?v=noKfzUD0CNE
http://www.archive.org/details/MedalOfFreedomTonyBlair
http://www.archive.org/details/BlairBookPromotion
http://www.archive.org/details/HogeOnderscheidingJaapDeHoopScheffer
http://www.archive.org/details
/MedalOfIllegalWarIraqDeHoopScheffer


HELMUT KOHL

http://www.archive.org/details/BerlinPressekonferenzParteispendenHelmutKohlProfile info:
http://www.houseofrepresentatives.nl/

=========================================
Name:Prof.mr.dr.E.M.H. Hirsch Ballin (minister van Justitie 2009)
Office / work:Den Haag
Country:Nederland
City:Den Haag
Country:Nederland
Profile:http://www.archive.org/details/ProfielHirschBallin
http://www.archive.org/details/HirschBallin
http://www.archive.org/details/HetIrt-moeras

Main-offence:State corporate crimes and terrorism against citizens and humanrightsdefenders / holocaust denial / propagandize neo-nazism / sabotage humanrights / mislead parliament  and EU / make ridicul Anne Frank at the nazi-Lauck internetsite /

Ernst Hirsch Ballin heeft steeds de mond vol over het zetten van concrete stappen in het bestrijden van de georganiseerde misdaad,maar neemt wel steeds zijn achterban in bescherming wanneer die zich schuldig maken aan strafbare feiten.Ook gaat Hij een boek schrijven over grondrechten.Hoofdrolspelers zien we telkens weer terug keren binnen het criminele systeem.De spelers rouleren en de criminele praktijken kunnen blijven bestaan.Iemand uit de Top van de politiek krijgt een baan bij de EU of bij een multinational,en iemand van een multinational gaat in de politiek.Het heeft wel iets weg van een misdaadkomedie,maar vrolijkheid onder het publiek is ver te zoeken.Zo ziet er de wereld van oplichters en valsspelers uit.Men spreekt in het Jargon van een crimineel roulatiesysteem.Hirsch Ballin is in 2010 koninklijk onderscheiden.Hij ontving deze onderscheiding uit handen van Mark Rutte. http://www.archive.org/details/PosterErnstHirschBallin

http://www.archive.org/details/OldBoysNetwork
http://www.archive.org/details/CrimineelRoulatiesysteem
http://www.archive.org/details/ADVOCATEN
http://www.archive.org/details/BurgerInfiltranten


http://www.archive.org/details/DeWijkersloothEnDonnerMetHakenkruizenOpInternet
http://www.archive.org/details/MinisterHirschBallinInSsUniformOpInternet
http://www.archive.org/details/FilosofischKwartet-ned1-hirschBallin
http://www.archive.org/details/RechtsextremismeOpInternet
http://www.archive.org/details/CdaEu-promoMetMinisterDonner
http://www.archive.org/details/Eu-ontwerpresolutieExtremismeInEuropa
http://www.archive.org/details/NaarEenVeiligerSamenleving
http://www.archive.org/details/SpecifiekeAanpakAntisemitismeBlijftNodig
http://www.archive.org/details/IncidentenRondAntisemitisme
http://www.archive.org/details/HirschBallinGrondwet
http://www.archive.org/details/DeNieuweWereldOrde
http://www.archive.org/details/IRT-onderscheiding

Eindrapport Georganiseerde Criminaliteit in Nederland (1995-1996)
http://www.archive.org/details/kst-24072-16
http://www.archive.org/details/kst-24072-11
http://www.archive.org/details/Organisatiecriminaliteit

Sub-offence: Mr. Joris Demmink
 de affaire Demmink (seksueel-misbruik kinderen)

http://www.archive.org/details/Overheid
http://www.archive.org/details/HirschBallin2009
http://www.archive.org/details/JorisDemmink
http://www.archive.org/details/MinisterieVanJustitieBestrijdingKinderporno
http://www.archive.org/details/Kinderporno-ministerieVanJustitie
http://www.archive.org/details/GeorganiseerdeCriminaliteit
http://www.archive.org/details/rechtsstaat
http://www.archive.org/details/TweedeKamer2008-2009

http://www.archive.org/details/HaatzaaienEnKinderporno
http://www.archive.org/details/KindermisbruikzaakDemminkOpnieuwInHetNieuws
http://www.archive.org/details/DOC-13065
http://www.archive.org/details/EenMinisterLiegtNiet
http://www.archive.org/details/SamenvattingZaakJorisDemmink
http://www.archive.org/details/JorisDemmink_201403
=========================================
Name:Groenewegen en Partners gerechtsdeurwaarders
Office: kantoren in geheel Nederland
Country:Nederland
City:geheel Nederland
Country:Nederland

Main-offence:negativisme holocaust en terrorisme cq deelname aan Staats-terrorisme,neo-nazisme en fascisme (verwijs  mr.Hans Groenewegen)
Sub-offence:
http://www.archive.org/details/ExecutiemaatregelenDoorDeStaat
http://www.archive.org/details/NationaleOmbudsmanBeslagvrijeVoet
=========================================
Name: mr. P. Velleman (officier van Justitie) 2005
Office: Amsterdam
Country:Nederland
City:Amsterdam
Country:Nederland

Main-offence: negativisme holocaust cq deelname Staats-terrorisme,neo-nazisme en fascisme.Verwijs minister van algemene zaken Balkenende,(akte notarieel bijlage DVD-rom).
Sub-offence:

Profiel: http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Velleman

Werd in 2010 door gerenormmeerd nederlands jurist gezien als onbetrouwbaar in het ambt van Officier van Justitie. (wraking)

OPENBAAR MINISTERIE
http://www.archive.org/details/Opportuun2006

==========================================
De Fractieleiders van alle politieke partijen in de Tweede Kamer zijn (politiek) zo smerig dat je ze zelfs al met de grootste tang niet durft aan te pakken.De Tweede Kamer der Staten Generaal is een poppenkast en democratie is niets anders dan een soort groots opgezette permanente kermis door de elite.

http://www.archive.org/details/BetekeningAanTweedeKamer

Name: (kabinet Balkenenede IV) Fractieleiders politieke partijen Tweede Kamer der Staten-Generaal:Maxime Verhagen CDA / Aleander Pechthold D66 / Wouter Bos PvdA / Mariane Thieme PvdD / Geert Wilders PVV / Bas van der Vlies SGP / Jan Marijnissen SP / Mark Rutte VVD / Camiele Eurlings CDA
Office:Den Haag (Tweede Kamer) 2008-2009-2010
City:Den Haag
Country:Nederland

Main-Offence: verwijs naar rapport EU 2009,en verzoekschrift Hof van Justitie 2009,zie ook J.P. Balkenende Minister van Algemene Zaken.Het dossier is juridisch geacht (d.m.v. het overdrachtsdossier / Balkenende aan Rutte), voor 100% bekend geacht bij de nieuwe Tweede Kamer.Ook al zou Balkenende op bepaalde punten in verzuim zijn getreden,door stukken uit het overdrachtsdossier te laten.

http://www.archive.org/details/MarionettenVanDePolitiek

NIEUWE TWEEDE KAMER 17 JUNI 2010
(trouw aan de grondwet) valse verklaringen.De Tweede Kamer is een criminele leugenfabriek.Het beleid door de nederlandse Staat is immoreel en in strijd met de Grondwet en mensenrechtenverdragen.
http://www.archive.org/details/TrouwAanDeGrondwet
http://www.archive.org/details/TweedeKamer_271

Name: (Kabinet Rutte 1) Mark Rutte / M. Verhagen / Henk Bleker / P.H. Donner / Ivo Opstelten / Fred Teeven / Kees de Jager / Frans Weekers / Melanie Schulz van Haegen-Maas Geesteranus / Henk Kamp / Paul Krom / Hans Hillen / Gert Leers /Uri Rosenthal / Ben Knapen / Marja van Bijsterveldt / Halbe Zijlstra / Edith Schippers / Marlies Veldhuijzen van Zanten / Joop Atsma |

http://www.archive.org/details/Poster_markRutte
http://www.archive.org/details/democratie

FOTO:
   http://www.archive.org/details/KabinetRutte1

TWEEDE KAMER 2012 (aanvulling namen)

Name:D.M.Samsom / S. van Haersma Buma / E.G.M. Roemer / A. Pechthold / J.C.M. Sap / A.Slop / C.G. van der Staaij / M.L. Thieme / H.C.M. Krol

http://www.archive.org/details/tk-verkiezingsposters_2012

SCHIJNSTANDPUNTEN MENSENRECHTEN
http://www.archive.org/details/NaarEenMenswaardigBestaan

http://www.archive.org/details/VerantwoordelijkVoorVrijheid
http://www.archive.org/details/VoorbeeldenVanCorruptieInNederland
 
==========================================
Name:Thérése Blanchet (Hoofd van de Eenheid Coördinatie Juridische dienst) secretariaat-generaal,RAAD van de EUROPESE UNIE.
Office:Brussel (secretariaat-generaal Raad van de Europese Unie
Country:Belgie
City:Brussel
Country:Belgie

Name:José Manuel Durão Barroso (voorzitter Europese Unie)
http://www.archive.org/details/Barroso-racismAndEu
http://www.archive.org/details/EU-Barroso

Name:Viviane Reding
(vice-president of the european commission): justice,fundamental Rights and citizenship.
Country:
City:

Profile: http://www.archive.org/details/Cv-VivianeReding

http://www.archive.org/details/Taxpayers-EU-Barroso
http://www.archive.org/details/D-1036JMBarroso

Name: Herman van Rompuy
(president European Council 2009  - ...)
Country: Belgium
City: Brussels

Profile: http://www.archive.org/details/CvHermanVanRompuy

http://www.archive.org/details/HermanVanRompuy_718

Name: Thorbjorn Jagland
(Secretary-General European Council)
Country: Belgium
City: Brussels

Profile: http://www.archive.org/details/CvThorbjornJagland

Main-offence: "The European Union as a criminal organization":het leiden,steunen van of deelnemen aan de activiteiten van racistische of xenofobe aard met als doel te ontkomen aan strafvervolging,daartoe lidstaten en de Raad van de Europese Unie in bescherming te nemen.(de Europese Unie is geacht de noodzaak te onderstrepen om elk afglijden naar nationalisme,racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden.). Het Hoofd van de Eenheid Coördinatie Juridische dienst "secretariaat-Generaal" bij de Raad van de Europese Unie" is geacht werkzaam te zijn als ambtenaar in functie,en uit dien hoofde namens de gehele Raad van de Europese Unie te handelen.Een brief van de dato 11 februari 2009 door de Raad van de Europese Unie aan IFUD of Human Rights,(tevens beheerder criminal-database) ertoe overwogen deze informatie te moeten opnemen.Aldus de Raad van de Europese Unie als een criminele organistatie te beschouwen,daarbij Thérése Blanchet deelname aan een criminele organisatie.De Europese Unie is een lobby-centrum voor economie en handel voor de lidstaten,en zeker niet voor mensenrechten en anti-discriminatie van de burgers van die lidstaten.

[documentatie:"Commissie van de Europese Gemeenschappen Brussel, 28-11-2001 / COM (2001) 664 definitief, 2001/02270 (CNS), Kaderbesluit van de Raad van de Commissie van de Europese Gemeenschappen "betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat".]

http://www.archive.org/details/CombatingRacismAndXenophobiaEuropeanUnionNl
http://www.archive.org/details/CombatingRacismAndXenophobiaEuropeanUnionEn
http://www.cybercrime.gov/COEFAQs.htm
http://www.cybercrimelaw.net/index.html
https://www.hatecrimes.nl
http://www.archive.org/details/StopHateCrimes
De aanpak van de commissie houdt in dat uitingen van racisme en vreemdelingenhaat op internet in alle lidstaten strafbaar worden gesteld.Alle lidstaten hebben wetgeving aangenomen waarin racisitisch gedrag of het aanzetten tot rassenhaat wordt verboden.
http://www.archive.org/details/OpenbareHoorzittingEu-parlementRacismeEnVreemdelingenhaat2007

http://www.archive.org/details/KaderbesluitEu-verdragRacismeEnVreemdelingenhaat2008

http://www.archive.org/details/EuropeesParlementRacismeEnVreemdelingenhaat2007_198
http://www.archive.org/details/VerzoekschriftEuropeesParlement2009_919
http://www.archive.org/details/InternationaleDagBestrijdingRassendiscriminatie
http://www.archive.org/details/InternationalDayForEliminationRacialDiscrimination

Sub-offence:

Profile info:
http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=315&lang=nl
http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=315&lang=en
============================================
Name:Manuela Ferreira (CVRIA Luxembourg) Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Office:Luxembourg
City:Luxembourg
Country:Luxembourg

Main-offence:De Europese Unie onderstreept de noodzaak om elk afglijden naar nationalisme,racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden.Het Hof van Justitie verzekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen.Deze eerbiediging van Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen,kan het Hof niet garanderen:het leiden,steunen van of deelnemen aan de activiteiten van racistische of xenofobe aard met het doel te ontkomen aan strafvervolging,daartoe lidstaten en de Europese Unie in bescherming nemen.Deelnemen aan criminele organisatie.(Manuela Ferreira is werkzaam als ambtenaar in functie),Haar standpunt is geacht bekend te zijn bij de president van het Hof (mr. Vassilios Skouris),de president van het Hof  en advocaat generaal mr. Antonio Tizzano) zijn geacht bekend te zijn middels de griffier van alle ingezonden stukken.Het Hof te beschouwen als een criminele organisatie.(lees cybercrime Verdrag).

SCANDAL ANNE FRANK FOUNDATION
(audio)
http://www.archive.org/details/ScandalAnneFrankFoundation

DECLARATION ON STOCKHOLM 2000
http://www.archive.org/details/DeclarationOnStockholm2000

UNITED NATIONS
(secretary-general Ban Ki-moon)

http://www.archive.org/details/Un2009HumanRightsDay

PROPAGANDA AND MASS MEDIA
(audio)
http://www.archive.org/details/TheDutchPropagandaAndTheMassMedia

WORLD GOVERNMENT
http://www.archive.org/details/UnNaziWorldGovernment
http://www.archive.org/details/Eu-propagandaSystem
http://www.archive.org/details/TheHardSell_290
http://www.archive.org/details/Dr-rathEu-vertrag
http://www.archive.org/details/IG-Auschwitz
http://www.archive.org/details/NeurenbergWarCrimesTrailIg-farben
http://www.tradebit.com/filedetail.php/4703206-audio-rarities


SYSTEM
http://www.archive.org/details/TheHiddenHistoryOfMoneyFeudalOrderUsurySecrets

THE NEW WORLD ORDER
(audio)
http://www.archive.org/details/TheNewWorldOrder_502

DE NIEUWE WERELD ORDE
http://www.archive.org/details/DeNieuweWereldOrde


EU-REPORT [dutch version] pdf
http://www.archive.org/details/RapportOverNederlandAanDeEuropeseUnie2009_231

EU TOLERATE HATECRIMES
http://www.archive.org/details/EuTolerateHatecrimes

BELASTINGDIENST REGISTRATIE AKTE
http://www.archive.org/details/BelastingdienstRegistratieAkte-714479

NORARIËLE AKTEN
http://www.archive.org/details/DeNotaris
http://www.archive.org/details/NotarieleAkten
http://www.archive.org/details/DeZorgplichtVanDeNotaris
http://www.archive.org/details/BewijswaardeNotarieleAkte
http://www.archive.org/details/AmbtseedNotaris

EERSTE GROSSE NOTARIEEL
http://www.archive.org/details/EersteGrosseNotarieel08-10-2007

OSCE-conferentie nederland 2004
http://www.archive.org/details/Osce-conferentieNederland

EU
http://www.archive.org/details/BerichtEuropeesHofVanJustitie2009
http://www.archive.org/details/CybercrimeProtocolStrasbourg
http://www.archive.org/details/CombatingRacismAndXenophobiaEuropeanUnionNl
http://www.archive.org/details/CombatingRacismAndXenophobiaEuropeanUnionEn
http://www.archive.org/details/DeWijkersloothEnDonnerMetHakenkruizenOpInternet
http://ifudofhumanrights.ning.com/video/2057668:Video:40
http://ifudofhumanrights.ning.com/video/2057668:Video:44
http://www.archive.org/details/EersteGrosseNotarieel08-10-2007
http://www.archive.org/details/AfbeeldingWimKokOpSiteNaziLauckNsdap-ao
http://www.archive.org/details/BriefAnneFrankStichting2008
http://www.archive.org/details/BriefWimKok1997
http://www.archive.org/details/NationaalComite4En5Mei_744
http://www.archive.org/details/NebraskasNazi
http://www.archive.org/details/ToespraakMinisterDonnerMetRechtDiscriminatieBestrijden
http://www.archive.org/details/TheNewWorldOrder_502
http://www.archive.org/details/BreakingNews-part3
http://www.archive.org/details/HetEuropeesParlement
http://www.archive.org/details/VerdragVanDeEuropeseUnie
http://www.archive.org/details/VerzoekschriftEuropeesParlement2009_919
http://www.archive.org/details/Osce-reportHateCrimes
http://www.archive.org/details/OSCE-linken
http://www.archive.org/details/StrategischePlanningPrint-versie
https://www.hatecrimes.nl//
http://www.supershackle.com/twittergrid/index.php?who=CriminalinfoHUMANRIGHTSSPEECHES
http://www.freewebs.com/humanrightsspeeches/

Sub-offence:

Profile info:
http://curia.europa.eu/nl/transitpage.htm
http://curia.europa.eu/en/transitpage.htm

=============================================
Name: Agnes van Steijn (secretaris Europese Commissie van de rechten van de mens,Straatsburg) European Court of Human Rights, Strasbourg.
Office:Straatsburg
City:Straatsburg
Country:Frankrijk
City:Straatsburg
Country:Frankrijk

Main-offence:deelname georganiseerde misdaad
Sub-offence:

=============================================
Name:Europees Parlement (European Parliament)
Office:Brussel
City:Brussel
Country:België
City:Brussel
Country:België

Main-offence:"tolereren xenofobische misdrijven door lidstaten als die van Nederland".
http://www.archive.org/details/ScandalAnneFrankFoundation
http://www.archive.org/deatails/DeclarionOnStockholm2000_531
Sub-offence:

OPINIEPEILING EUROPESE VERKIEZINGEN
http://www.archive.org/details/OpiniepeilingEuropeseVerkiezingen2009
http://www.youtube.com/watch?v=-u4JRTC2Tpw
http://www.supershackle.com/twittergrid/index.php?who=Criminalinfo

=============================================
Name:Hans-Gert Pöttering (Voorzitter Europees Parlement 2009)
Office:Brussel
City:Brussel
Country:België
City:Brussel
Country:België
Profile: http://www.spock.com/q/Hans-Gert-Pottering
           http://www.supershackle.com/twittergrid/index.php?who=Criminalinfo

Main-offence: "European Parliament and EU criminal gang". Handelingen van racistische of xenofobische aard door  Europees Parlement onder zijn voorzitterschap en als misdrijf binnen de gehele EU,faciliteren van bedoelde strafbare feiten die als verzwarende omstandigheid worden beschouwd voor personen die een leidende positie bekleden.Hierbij is de gehele EU vanaf 4 juni 2009 onwettig op gebied van bemiddeling mensenrechten en bestrijden racisme.In de EU worden vanaf deze datum mensenrechten en verdragen over mensenrechten alleen nog als propaganda en PR gebruikt.Juridisch is er geen basis meer.Wat rest is een economisch en militair handelsblok.Een Europese Unie die een baken van beschaving in de wereld zou zijn en een voorbeeldfunctie zou vervullen op het gebied van het respecteren van mensenrechten ,maakt thans (2009) deel uit van een crimineel netwerk door Lidstaat Nederland te tolereren,die zich doelbewust als  "Adolf Hitler" op het internet laat portretteren.

Sub-Offence:
=========================================================
Name: mr.Emmanuel Crabit
Office: Head of Unit European Commission DG Justice (2012)
City:Brussels
Country:Belgium
City:
Country:

Main-Offence:Hate Crime
http://www.archive.org/details/DirectoralJustice
http://www.archive.org/details/EmmanuelCrabit
http://www.archive.org/details/EuropeesVerdragGeschonden

Crabit is een hoge ambtenaar (een van) waardoor Barroso zich laat omringen samen met een PR-apparaat.Die zijn loyaal aan Barroso en het clubje van Barroso,en verdienen goed.Deze vertrouwelingen van Barroso hebben tot taak ieder kritisch tegengeluid te weren.(Barroso ontvangt zo nimmer kritiek).De brieven die de Europese Commissie aan klagers zond,zijn standaardbrieven.Het eerste deel gaat altijd over hoe juist de EU wel is met alle Verdragen na te leven.Het tweede deel van die brieven gaat altijd over een vuile smoes om klachten niet te hoeven behandelen.
=========================================================

DUTCH EU-MEMBERSHIP UNDER ATTACK

http://www.archive.org/details/PESC-07-22_EN
http://www.archive.org/details/PESC-07-22_NL
http://www.archive.org/details/UniewaardenBarroso
http://www.archive.org/details/Un2009HumanRightsDay
http://www.archive.org/details/Anti-racismDay2011
http://www.archive.org/details/TheEuropeanDemocracy
http://www.archive.org/details/Europe2020CivicVision
http://www.archive.org/details/SpeechOmbudsmanAsHumanRightsProtectionMechanism

http://www.archive.org/details/AnneFrankInstrumentPropagandaHollandischeRegierung
http://www.archive.org/RacismeEnDiscriminatieOpInternet

http://www.archive.org/details/AanklachtTegenRaadVanDeEuropeseUnieOverUniewaarden
http://www.archive.org/details/UNIEWAARDEN_736
http://www.archive.org/details/TEKST-EU-ombudsman-klacht-RAAD-EU-WANBEHEER_513
http://www.archive.org/details/registratie-klachtEU-ombudsm
http://www.archive.org/details/TANDIS-HATECRIME
http://www.archive.org/details/TEKST-barroso-UNIEWAARDEN
http://www.archive.org/details/EuTaxpayerBillionsForOrganizedCrime
http://www.archive.org/details/PushingEuValues_educationOrPropaganda
http://www.archive.org/details/RAPPORT-OLAF_def
http://www.archive.org/details/InternationalDayAgainstRacism2012

De basis voor de Europese Unie is,dat alle lidstaten gezamenlijk optreden tegen racisme,nazisme en holocaust ontkenning.Dit is vastgelegd in Artikel 29 van het Verdrag van de Europese Unie.Dat gaat over gezamenlijk optreden  der lidstaten (en de EU) in strafzaken en bestrijden  en voorkoming van racisme.De Europese Unie heeft dit  laten varen om lidstaat Nederland in de EU te houden en buiten strafvervolging te stellen.Door lidstaat Nederland te tolereren  met Minister Donner -afgebeeld als Adolf Hitler- met Hitlerkapsel,SS-tekens en hakenkruizen,zich te laten verspreiden over het internet.Nederland mag zich van de EU gewoon als Adolf Hitler blijven presenteren op het internet.Het is beledigend voor een groep mensen (niet alleen Joodse mensen) maar ook voor eenieder die uit levensovertuiging de ideologie van het nationaal socialisme verwerpen.


VERDRAG VAN DE EUROPESE UNIE Titel VI,artikel 29;gezamelijk optreden van de lidstaten op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken en door voorkoming en bestrijden van racisme en vreemdelingenhaat.

(samenvatting klacht: schending door Europese Unie Brussel,het niet gezamenlijk optreden der lidstaten -door Europese Unie- tegen hate crimes op het internet-, artikel 29 Verdrag EU).

http://www.archive.org/details/EuropeseCommissie_nazisymbolen
http://www.archive.org/details/EuInbreukprocdureNl_verzoek
DE EUROPESE OMBUDSMAN
profiel:
http://www.archive.org/details/ProfielNikiforosDiamandouros

http://www.archive.org/details/FormulierKlachtWanbeheer
http://www.archive.org/details/HandleidingEu-ombudsman
http://www.archive.org/details/Eu-ombudsman-jaarverslag2010
http://www.archive.org/details/TheEuropeanOmbudsmanAnnualReport2007
http://www.archive.org/details/Bilderberg-listOfParticipants
http://www.archive.org/details/FromComplaintMaladministrationhttp://www.archive.org/details/AfschriftNotarieleAkte
http://www.archive.org/details/DeNotaris_180
http://www.archive.org/details/notarisambt
http://www.archive.org/details/ControleHandelsregisterKvk_2011
http://www.archive.org/details/EuropeseUnie
http://www.archive.org/details/Com-2003-606Definitief
http://www.archive.org/details/Com-2003-606Final
http://www.archive.org/details/kst70623
http://www.archive.org/details/L-328-55
http://www.archive.org/details/InternationaleDagBestrijdingRassendiscriminatie
http://www.archive.org/details/InternationalDayForEliminationOfRadicalDiscrimination
http://www.archive.org/details/HomepageKarelDeWerd
http://www.archive.org/details/KarelDeWerd
http://www.archive.org/details/kst-26333-2
http://www.archive.org/details/StructureleDiscriminatie
http://www.archive.org/details/JoanDeWijkersloothDeWeerdesteijn
http://www.archive.org/details/HirschBallinSs-uniform
http://www.archive.org/WimKokNazi-lauck-nsdapao
http://www.archive.org/details/SocialeDatabankNederland
http://www.archive.org/details/TRB3680
http://www.archive.org/details/16771-07
http://www.archive.org/details/GedragscodeAdministratiefgebiedEuropeseCommissie
http://www.archive.org/details/AangifteStrafbareFeiten
http://www.archive.org/details/WhitePower_591
http://www.archive.org/details/belediging_822
http://www.archive.org/details/PcDel1146-03
http://www.archive.org/details/VerdragWerkingEuropeseUnie-vweu
http://www.archive.org/details/VerdragVanDeEuropeseUnie
http://www.archive.org/details/TreatyOnEuropeanUnion
http://www.archive.org/details/RapportOverNederlandAanDeEuropeseUnie2009_231
http://www.archive.org/details/EuCybercrime2009_88

http://www.archive.org/details/CONV-618-03
http://www.archive.org/details/SPEECH-10-411_NL
http://www.archive.org/details/RacismAndXenophobiaHaveNoPlaceInEurope_57
http://www.archive.org/details/A-06-10HolocaustRemembrance
http://www.archive.org/details/PESC-11-76_EN
http://www.archive.org/details/PESC-11-76_NL
http://www.archive.org/details/387295_nl
http://www.archive.org/details/RechtsextremismeOpInternet
http://www.archive.org/detail/kst-32123-VII-74
http://www.archive.org/details/AanscherpingBestrijdingDiscriminatie
http://www.archive.org/details/UnEliminationRacismAndXenofophobia
http://www.archive.org/details/HolocaustEducationUnesco
http://www.archive.org/details/InternationaleHolocaustTaskforce-nederland-2011
http://www.archive.org/details/TheHolocaustIndustry_237
http://www.archive.org/details/RacismeEnVreemdelingenhaatBinnenDeEu
http://www.archive.org/details/EO-11-1_EN
http://www.archive.org/details/TheEuropeanUnionDemocraticValues
http://www.archive.org/details/VervalConcentratiekampAuschwitz
http://www.tinyurl.com/ckbqhl
http://www.archive.org/details/Poettering-balkenendeMeetingTheHague2007
http://www.archive.org/details/TheNewWorldOrder_502
http://www.archive.org/details/TodaysWorldMustLearnFromHitlersInferno
http://www.archive.org/details/BriefVanDeMinisterVanJustitie2003_655
http://www.archive.org/details/ModelGedragscodeRijkTegenRassendiscriminatie
http://www.archive.org/details/AangifteSmaad
http://www.archive.org/details/MetRechtDiscriminatieBestrijden
http://www.archive.org/details/ToespraakMinisterDonnerMetRechtDiscriminatieBestrijden
http://www.archive.org/details/LandelijkBureauVanArt1
http://ifudofhumanrights.ning.com/video/2057668:Video:44
http://ifudofhumanrights.ning.com/video/2057668:Video:40
http://www.archive.org/details/Eu2009OnwettigEnOndemocratisch
http://www.archive.org/details/InterviewOverDemocratie-ned3_562
http://www.tinyurl.com/l8mmf3
http://www.youtube.com/warch?v=-u4JRTC2Tpw
http://www.youtube.com/IFUDofHumanRights
http://www.freewebs.com/humanrightsspeeches/
http://www.freewebs.com/textarchive/
http://www.archive.org/details/VerdragVanDeEuropeseUnie
http://www.archive.org/details/TreatyOnEuropeanUnion
http://www.archive.org/details/PoeteringsFakeHolocaustSpeech
http://www.archive.org/details/Barroso-racismAndEu
http://www.archive.org/details/EU-Barroso
http://www.archive.org/details/EuropeForCitizens
http://www.archive.org/details/TheDutchPropagandaAndTheMassMedia
http://www.archive.org/details/EuPropaganda
http://www.archive.org/details/TheHardSell_290
http://www.archive.org/details/Strasbourg-Brussels
http://www.archive.org/details/European_Union_corrupted_power_system
http://www.archive.org/details/RussiaTodayEu-fraud_interviewMartaAndreasen
http://www.archive.org/details/IP-14-86_EN

============================================
POLITIEVIRUS


http://www.archive.org/details/StrafaangiftePolitievirus

============================================

Name:Dr. P. Nikiforos Diamandouros,(europese ombudsman)
Office:Straatsburg
City:Frankrijk
Country:
City:
Country:

Main Offence: Racisme en xenofobie,deelname criminele organisatie.
Sub-Offece:-----------------

http://www.archive.org/details/EuropeanCommission

============================================

ORDER COMPACT DISC - Mp3


http://cdbaby.com/cd/audiorarities2
=============================================
Name: Fundamental Rights Agency (FRA)
Office: Vienna
City: Vienna
Country: Austria
City: Vienna
Country: Austria

Main-offence: door de Europese Unie gesubsidieërde criminele collaborant van de EU.
Sub-offence:  FRA website:

http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm

http://www.archive.org/details/BijlageFra_47
http://www.archive.org/details/FraNewsletter2009_685
http://www.archive.org/details/Eu2009OnwettigEnOndemocratisch

=============================================
THE VATICAN
http://www.vatican.va/

SEXUAL ABUSE ROMAN CATHOLIC CHURCH
http://www.archive.org/details/SexualAbuseRomanCatholicChurch

CRIMINAL CHARGES AGAINST  POPE 2011

Dr. Joseph Ratzinger

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
(Internationaal Strafhof)

http://www.archive.org/details/InternationaalStrafhof

NEWS
http://www.archive.org/details/CnnSexAbuseScandalRomanCatholicChurch
http://www.archive.org/details/TheIrishTimesPopeIcc
http://www.archive.org/details/SAVI-report
http://www.archive.org/details/CloyneReport
http://www.archive.org/details/CloyneReportSpeech
http://www.archive.org/details/CrimesAgainstHumanityPope
http://www.archive.org/details/SmallSinnersChurchAndChildern
http://www.archive.org/details/BabyTraffickingByRomanCatholicChurch
http://www.archive.org/details/Samenvatting-eindrapportCommissieDeetmanRk
http://www.archive.org/details/AssosiatedPressAnti-popeDemonstrationSpain
http://www.archive.org/details/CallingThePopeToAccount
http://www.archive.org/details/ProtestAgainstChurch
http://www.archive.org/details/RikDeville
http://www.archive.org/details/RapportDeetmanSeksueelMisbruikRk
http://www.archive.org/details/SNAP-report
http://www.archive.org/details/WorldBankWhistleblowerKarenHudes
http://www.archive.org/details/WorldBankWhistleblowerKarenHudes_69
http://www.archive.org/details/JesuitInfiltration
http://www.archive.org/details/JohnJayReport
http://www.archive.org/details/KarenHudesPopeFrancis
http://www.archive.org/details/TheJesuitspower
http://www.archive.org/details/MerchantsInTheTemple
CLAIMS WORLDWIDE
(one of the many claims against the Vatican worldwide)


http://www.archive.org/details/SchadeloosstellingSeksueelmisbruikVatikaan
http://www.archive.org/details/UnitedNationsVaticanSexAbuse


VATICAN LEAKS
archive.org/details/PennsylvaniaSexualAbuseRomanChurch2018
http://www.archive.org/details/VaticanLeaks

MINISTERIE VAN JUSTITIE
http://www.archive.org/details/MinisterieVanJustitieBestrijdingKinderporno

VATICAN IN ARMS

http://www.archive.org/details/VaticanBankBerettaArms

______________________________________________________________________

THE CRIMINAL CHARGES

UN-REPORT HOLY SEE 2014
http://www.archive.org/details/CRC-C-OPSC-VAT-1

http://www.archive.org/details/CriminalChargesAgainstPope
http://www.archive.org/details/PreambuleStatuteInternationalCriminalCourt
http://www.archive.org/details/RulesOfProcedureIcc
http://www.archive.org/details/OsceAnti-racismStatementHolySee
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Home
http://www.archive.org/details/Church-basedAntisemitism
http://www.archive.org/details/OrdeVanHetHeiligGraf
How long will this criminal organization become grants and funding from the government? When stop.If not now,then when.

Hoe lang krijgt deze misdaadorganisatie nog subisidie door de Staat? Wanneer gaat het stoppen.Wanneer thans niet,wanneer dan.
______________________________________________________________________

http://www.archive.org/details/TheNewWorldOrder_502
http://www.archive.org/details/HagueComplaint

http://www.tinyurl.com/cjpg6k
http://www.archive.org/details/ParlementairOnderzoekSektenBelgie
http://www.archive.org/details/CRIV53D001
http://www.freewebs.com/textarchive
http://www.sarabite.info/pd-index.html
http://www.odan.org
http://www.archive.org/details/SecretInstructionHolyOfficeSexAbuse_777
http://www.archive.org/details/EncycliekCaritasInVeritate
http://www.archive.org/details/CloyneReport
http://www.archive.org/details/OpusDei_994
http://www.archive.org/details/JesuitInfiltration
http://www.archive.org/details/ReviewThePapalBillions
http://www.archive.org/details/ThePapalBillions
http://www.archive.org/details/TheVaticansMafia
http://www.tinyurl.com/yjlluyn
http://www.archive.org/details/JesuitInfiltration
http://ifudofhumanrights.ning.com/video/2057668:Video:286
http://www.archive.org/details/DeclarationOfAcademicFreedom
http://www.archive.org/details/TheHouseOfMorgan
http://jpmorgan.com/pages/jpmorgan
http://www.reformation.org/vatican_city_state.html
http://www.voxfux.com/features/vaticanmurder.html
http://www.archive.org/details/MurderBanking-theVatican
http://www.archive.org/details/PopeWarnsMafioso
http://www.archive.org/details/CartographyEuropeanNetworkAndSystems
http://www.archive.org/details/Staempfle-meinKampf_488
http://www.archive.org/details/MembershipcardNsdap555AdolfHitler
http://www.archive.org/details/SecretHistoryOfTheJesuits
http://www.archive.org/details/TheVaticansMafia
http://www.archive.org/details/TheVaticanCallsForNewWorldOrder
http://www.archive.org/details/CrimineleOrganisatie
http://www.archive.org/details/WerkgroepMensenrechtenInDeKerk
http://www.archive.org/details/SlavinVanDeKerk
http://www.archive.org/details/OpusDeiHetWerk
http://www.archive.org/details/JorgeMarioBergoglio
http://www.archive.org/details/Staempfle
http://www.archive.org/details/TheVaticanAndThePoor
http://www.archive.org/details/TheVaticanBillions_935
http://www.archive.org/details/TheVaticanAndThePoor_818
http://www.archive.org/details/TheVatican
http://www.archive.org/details/VaticanBerreta
http://www.archive.org/details/VaticanPeace
http://www.archive.org/details/Berreta-Vatican
http://www.archive.org/details/VaticaanBelangrijksteAandeelhouderWapenindustrie
http://www.archive.org.details/ChristianFanatics
http:/www.archive.org/details/JesuitConspiracy
http://www.archive.org/details/PostolicExhortationEvangeliiGaudium_2013
www.archive.org/details/AbuseOfFaith
=============================================
THE DUTCH ROYAL FAMILY
http://www.koninklijkhuis.nl/english/index.html


Profile: (Queen Beatrix) Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje Nassau

http://www.archive.org/details/HetKoninklijkHuis-jaaroverzicht2010

Beatrix dochter van de schuinsmarcheerder bilderberger.De koningin die net zo makkelijk de mensenrechten opzij schuift wanneer het om handelsbelangen gaat en net zo makkelijk de mensenrechten misbruikt voor politieke propaganda en persoonlijk zakelijkbelang.
 

http://www.archive.org/details/TheJesuitspower
http://www.archive.org/details/JesuitConspiracy
http://www.archive.org/details/QueenBeatrix
http://www.youtube.com/watch?v=VhlW-DzaosQ
http://www.archive.org/schoonwater
http://www.archive.org/details/BadInformationOilSpillInvestigationsNigerDelta_report
http://www.youtube.com/watch?=iEXVmHNEqv8
http://www.archive.org/details/WeaponExport
http://www.archive.org/details/TheDutchPropagandaAndTheMassMedia
http://www.archive.org/details/TheSecretFinancialNetworkBehindeSoros
http://www.archive.org/details/GeorgeSoros
http://www.archive.org/details/TheSorosDossier
http://www.georgesoros.com/
http://www.theelders.org/organisation/theeldersteam
http://www.archive.org/details/CartographyWorldGovernanceRothschild
http://www.archive.org/details/BilderbergConferentie
http://www.bilderberg.org/bernhard.htm
http://www.archive.org/details/PrinsBernhardOpSafari
http://www.archive.org/details/TheRothschildDynasty
http://www.archive.org/details/RapportArgentinie1976-1983
http://www.archive.org/details/AangifteTegenZorrequieta
http://www.archive.org/details/MaximaZorreguieta

http://www.archive.org/details/StrafaangifteZorreguieta_2011
http://www.archive.org/details/ZegveldZorreguieta
http://www.archive.org/details/GeenStrafvervolgingZorreguieta
http://www.archive.org/details/DeZaakZorrequieta
http://www.archive.org/details/DeOranjesEnHunBedenkelijkeKeuzes_387
http://www.archive.org/details/ProtestTegenMonarchie
http://www.archive.org/details/HandelsmissiesKoninklijkHuis
http://www.archive.org/details/OlieprijzenEnAmerikaanseOorlogen
http://www.archive.org/details/ReportNaziGold
http://www.archive.org/details/UgandaDictatorYoweriMuseveni
http://www.archive.org/details/UgandaChildSacrifice
http://www.archive.org/details/UgandaHumanRightsReport2012
http://www.archive.org/details/ChildSacificeUganda
http://www.archive.org/details/ReportChildSacrificeUganda
http://www.archive.org/details/AfrikaanseUnie
http://www.archive.org/details/MEMO11107EN
http://www.archive.org/details/PrinsBernhard
http://www.archive.org/details/WillemAlexander
=============================================
SYRIA - SYRIE
http://www.archive.org/details/ReportOnSyria
www.archive.org/details/Poster_newsHeadlinesSyria

=============================================


THE MEDIA

http://www.youtube.com/watch?v=h3eHjy-Ameo
http://www.youtube.com/watch?v=Hp_KaenGnDM
http://www.archive.org/details/MediaControl
http://www.archive.org/details/HowardBeale_429
http://www.archive.org/details/CartographyMedia
http://www.archive.org/details/EuPropaganda
http://www.archive.org/details/TheHiddenHistoryOfMoneyFeudalOrderUsurySecrets
http://www.archive.org/details/FalsAndDangerousPrinciplesOfTheUn
http://www.archive.org/details/EU-Barroso
http://www.archive.org/details/Eu-propagandaSystem
http://www.archive.org/details/DeclarationOfAcademicFreedom
=============================================
THE NEW WORLD ORDER

Profile: George W Bush
http://www.spock.com/George-W-Bush

Profile: Barack Obama
http://www.spock.com/Barack-Obama

( FREE POSTERS)
http://www.archive.org/details/POSTER-sheeple_462
http://www.archive.org/details/POSTER-word-wakker-schapen
http://www.archive.org/WAARSCHUWING_21
http://www.archive.org/details/BigBrotherPrism

http://www.archive.org/details/FascistState
http://www.archive.org/details/HealthcareAmerica
http://www.archive.org/details/PresidentObamasPoliciesOnSuicidePillForPoorAndOld
http://www.archive.org/details/ObamaHitlersnor
http://www.archive.org/details/DefinitionNwo
http://www.archive.org/details/DefinitionNwo_288
http://www.archive.org/details/PoliticalSpeeches
http://www.archive.org/details/FemaConcentrationCamps_772
http://www.archive.org/details/FEMA-camps
http://www.archive.org/details/FemaConcentrationCamps
http://www.archive.org/details/LearningFromThePast
http://www.archive.org/details/OneWorldGovernment
http://www.archive.org/details/EuPropaganda
http://www.archive.org/details/TheHardSell_290
http://www.archive.org/details/DeclarationOfAcademicFreedom
http://www.archive.org/details/EU-Barroso
http://www.archive.org/details/TheVaticanCallsForNewWorldOrder
http://www.archive.org/details/GlobalGovernance-hermanVanRompuy
http://www.archive.org/details/MerkelNeuesEuropa
http://www.archive.org/details/Ahmadinejad-2009UnAnti-racismSpeech
http://ifudofhumanrights.ning.com/video/2057668:Video:286
http://www.tinyurl.com/yjlluyn
http://www.archive.org/details/Ant-discriminationReportUn
http://www.archive.org/details/UnEliminationRacismAndXenophobia
http://www.archive.org/details/UnEliminationRacismAndXenophobia_842
http://www.archive.org/details/FalsAndDangerousPrinciplesOfTheUn
http://www.archive.org/details/Ew-pa128Report
http://www.archive.org/details/Poettering-balkenendeMeetingTheHague2007
http://www.archive.org/details/TheNewWorldOrder_502
http://www.archive.org/details/SuzanneStatlandCollectionInHolocaustStudies
http://www.archive.org/details/TodaysWorldMustLearnFromHitlersInferno
http://www.archive.org/details/SocialDarwinism
http://www.archive.org/details/UnNaziWorldGovernment
http://www.tinyurl.com/yl6buap
http://www.archive.org/details/VierdeRijk_360
http://www.youtube.com/watch?v=Ukyv0JBdoXQ
http://www.archive.org/details/NoSyriaWithoutUnMandate_bankiMoon

STRATEGIC PLANNING
[EN] http://www.tinyurl.com/6aa8rw
[NL] http://mensenrechten.page.tl/
[NL] http://www.archive.org/details/StrategischePlanningPrint-versieORDER  TODAY

CD / MP3 HOLOCAUST HITLER'S INFERNO

http://www.archive.org/details/HitlersInferno_ushmm
http://cdbaby.com/cd/audiorarities2
http://www.archive.org/details/ItunesMoreGlobal
http://www.archive.org/details/HitlersInferno_85
http://www.archive.org/details/OnderzoekNaarLangspeelplaat
http://www.archive.org/details/AuteursrechtenEenRapport
http://www.archive.org/details/HitlersInfernoHolocaustRapportAanBuma-stemra2008
http://www.archive.org/details/CopyrightRequestLetter
http://www.archive.org/details/UnitedStatesCopyrightOffice2008HitlersInferno
http://www.archive.org/details/CopyrightNsdap
http://www.archive.org/details/OrphanWorks_914
http://www.archive.org/details/2012-28-EU
http://www.archive.org/details/ZaandamDuitsVolkslied

NOTARIELE AKTE
Bepaalde handelingen en waarnemingen door de notaris in de akte zijn dwingend bewijs waarbij tegenbewijs is uitgesloten.Al het andere de verklaring van de partij in de akte geldt als bewijs tot tegenbewijs bij de civiele rechter.Tegenbewijs kan worden geleverd met alle middelen.Oppervlakkige redeneringen gelden niet als tegenbewijs.Een goed onderbouwd tegenbewijs met bronnenvermelding met argumentatie is nodig.De notariële akte is immers zeer zwaar bewijs,en de verklaringen door partij(en) staan onder ambtseed en zorgplicht van de notaris.

De schuldenaar (Staat der Nederlanden" heeft schriftelijk aan schuldeiseres te kennen gegeven geen valsheidsprocedure via de civiele rechter aanhangig te maken.

Lees Rubriek 8b,notariele akte:

Hierdoor in het hoofd van deze akte de woorden (door de rechter) "In naam der Koningin" of " In naam des Konings" uitvoerbaar bij voorraad,(ONDER VERSTEK).
http://www.archive.org/details/Verstekvonnis

Het verzoek door schuldeiseres moet met een advocaat.

Advocaten kunnen schriftelijk contact opnemen met:

IFUD of Human Rights

Postbus: 324

5660AH,Geldrop.

t.a.v.: de Voorzitter J.P. van den Wittenboer

(VERMELDING)

In de notariële akte o.a. opgenomen:

dat gezien de aard en opstelling door de Nederlandse Staat (de goodwill-belangen) dat de Staat de status quo zal handhaven zo lang enigzins mogelijk is,en zich daarom om die reden van geen enkele Wet of Verdrag rekenschap en verantwoording zal geven.

Kwaliteit in zware tijd (WODC) 2011
http://www.archive.org/details/KwaliteitInZwareTijdhttp://www.archive.org/details/KopieAfschriftNotarieleAkte_2007
http://www.archive.org/details/VALSHEIDSPROCEDURESommatie2014
http://www.archive.org/details/URLControle

http://www.archive.org/details/DatabaseLawReportsTrailsWarCriminals
http://www.archive.org/details/SSFourthReichPlans

ARTIKEL 258 VWEU
http://www.archive.org/details/Art258VWEUNederland_201411

CAP & T-shirts
http://www.tinyurl.com/yjvqucy
http://www.tinyurl.com/yzf6oed


ANNUAL Report IFUD of Human Rights
http://www.archive.org/details/ANNUALREPORTIFUDOfHumanRights20162017Zij die de geschiedenis niet kunnen herinneren zijn veroordeeld deze te herhalen. (boek "The nazi roots of the Brussels EU".

Wer die Verbrechen und Völkenmorde der Vergangenheit leugnet,legt den Weg frei für die Morde der Zukunft. (video/film "Der kunst Des Erinnerns".
==============================================
 
Today, there have been 1 visitors (1 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free